Kako je z zbirjanjem nevarnih odpadkov v naši občini in kdaj bodo dodatni ekološki otoki v Šmarci?

Občinski svetnik Rudi Veršnik je na kamniško občinsko upravo leta 2009 naslovil tri ekološko obarvana vprašanja, in sicer kako je z zbiranjem nevarnih odpadkov, o postavitvi dodatnih ekoloških otokov v Šmarci in potrebi po odstranitvi odpadkov v SV delu Šmarce ob reki Kamniški Bistrici. Odgovore je pripravila Mihela Veternik, višja svetovalka za energetiko in varstvo okolja.

Rudi Veršnik: Pozdravljam ločeno zbiranje odpadkov v občini Kamnik, ugotavljam pa: 1.  zbiranje nevarnih odpadkov (spreji, baterije, zdravila, kemikalije) ni primerno urejeno. Ni možnosti odlaganja na ekoloških otokih, niti v kantah, ki jih imamogospodinjstva.
2.Ekoloških otokov v naselju Šmarca je odločno premalo. Prebivalci Gornjega loka imamo otok pri gostilni, ki pa je vedno poln z odpadki iz bližnje gostilne: Prosim za ponovno preučitev in namestitev večjega števila ekoloških otokov.

3. Obrežje Kamniške Bistrice od starega mostu pri teniškem igrišču pa vse do KIK-a je polje odlaganja raznih odpadkov. Predlagam, da se ustrezne službe ogledajo stanje in prepovejo vsako odlaganje na nabrežine reke bistrice. Ob urejenem športnem parku brežina predstavlja pravo sramoto.

Odgovor je pripravila Mihela VETERNIK: Ravnanje z nevarnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi nadzorovano.  Povzročitelji lahko oddajo nevarne odpadke le strokovno usposobljenim osebam,  kar pa na ekoloških otokih ni možno zagotavljati. Pomembno je, da se nevarni odpadki zbirajo ločeno. V primeru zbiranja oz. odlaganja v skupno posodo obstaja  nevarnost reakcije med posameznimi nevarnimi snovmi. Občani Kamnika lahko oddajo nevarne odpadke na vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev (letos je potekala 3. in 10. oktobra).

Izvajalec izvaja akcijo s premično zbiralnico, ki ima po vnaprej določenem urniku postanek na 30 lokacijah na območju občine Kamnik. V letu 2010 bo koncesionar Publicus d.o.o.  uredil zbiralnico nevarnih frakcij tudi v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS). Zbiralnica nevarnih frakcij bo urejena tudi v okviru načrtovanega zbirnega centra na območju občine Kamnik.
Povečane količine ločeno zbranih frakcij so posledica vse večje osveščenosti prebivalstva glede ločenega zbiranja odpadkov. Prenapolnjene posode na ekoloških otokih pa so največkrat posledica odlaganja odpadkov s strani pravnih oseb, katerim pa ekološki otoki niso namenjeni. Na območju Šmarce so bili, glede na število prebivalcev, predvideni trije ekološki otoki. V sodelovanju s KS Šmarca sta bili določeni dve lokaciji, za tretji ekološki otok pa ni bilo možno pridobiti ustreznega zemljišča. Z  novim načinom zbiranja odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat« bodo občani na ekoloških otokih odlagali bistveno manj embalaže, kot doslej. Po preteku nekajmesečnega uvajalnega obdobja bodo vidni dejanski rezultati, nato pa se bomo s koncesionarjem dogovorili za ureditev dodatnih ekoloških otokov, v kolikor se bo izkazalo, da na določenih območjih obstoječe kapacitete ne zadoščajo.
Obrežje Kamniške Bistrice se vsako leto čisti v sklopu pomladanskih čistilnih akcij, pri čemer večino dela, ki je dokaj nevarno, opravijo ribiči. Nedovoljeno odlaganje odpadkov se dogaja celo leto, povzročitelje pa je zelo težko ugotoviti. Divja odlagališča, ki so na dostopnih mestih, na osnovi naročila občine nekajkrat na leto očisti koncesionar Publicus d.o.o. V letu 2010 bo občinska uprava organizirala  čiščenje obrežja tudi preko javnih del. Na nekaterih lokacijah na obrežju Kamniške Bistrice bodo nameščene opozorilne table o prepovedi odlaganja odpadkov.
(vir: www.kamnican.si)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin