Arhiv za januar, 2012

Kronika prizadevanj občanov za rešitev problematike okolju neprimerne tehnologije dupliške Tise

Daniel Kovačič

Daniel Kovačič

Kurilnica podjetja Tisa d.o.o. (prej Piroliza) proizvaja toplo vodo za daljinsko ogrevanje, ob tem pa tudi nekaj električne energije. Za kurjenje naj bi uporabljala izključno neoporečne bio lesne odpadke. Vendar se že od začetka obratovanja okoliški prebivalci neprestano pritožujejo zaradi sajastega dima, prahu in, najbližje stanujoči krajani, tudi zaradi hrupa. Prizadeti prebivalci se ves čas organizirano borijo za izboljšanje življenskega okolja. Pri njihovih prizadevanjih so najprej sodelovali Zeleni Kamnika in vodstvo Krajevne skupnosti Duplica, kmalu pa se je vključilo tudi občinsko vodstvo, občinska komisija za okolje in nekateri okoljsko osveščeni Kamničani.  V zadnjem letu je pobudo za zmanjšanje onesnaževanja “na svoja pleča” prevzelo društvo Eko Kam – ekološko društvo na Kamniškem, ki v dejavnem sodelovanju z novim vodstvom kamniške občine vztrajno zahteva okoljske izboljšave tehnološkega proces Tise.

Komisija za okolje pri Občini Kamnik je 19. januarja povabila predstavnike lokalnih medijev na tiskovno konferenco, na kateri je dolgoletni okoljski aktivist in donedavni občinski svetnik Daniel Kovačič, ki je v prejšnjem mandatu tudi predsedoval tej komisiji, predstavil obširno kronologijo prizadevanj za zdravo okolje dupliških krajanov.

O tiskovki in dogodkih, ki so sledili na seji občinske komisije za okolje, obširneje piše portal Kamničan, kar lahko preberete na http://kamnican.si/ekoloki-problem-tise-na-duplici-pretrd-oreh-tudi-za-novo-obcinsko-vodstvo.html

Stran društva EKO KAM pa je na naslovu http://www.ekokam.si/

Očistimo Slovenijo: 24. marca druga vseslovenska prostovoljska okoljska akcija

24. marca bo v naši domovini  vseslovenska prostovoljska okoljska akcija. Prostovoljci bodo do takrat iskali nova in preverjali lokacije že poznanih divjih odlagališč, označenih v lani nastalem digitalnem registru. na dan čistilne akcije pa s teh divjih odlagališč odstranili komunalne odpadke. V okviru te akcije je tudi čiščenje okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.
S to akcijo se naša država prvič vklaplja v globalne pobude World Cleanup 2012. Slovenski prostovoljci bomo postali del večmiljonske množice, ki bo od marca do septembra 2012 v več kot70 državah iz celega sveta izvedla enodnevne prostovoljske čistilne akcije.

O tem, kaj konkretno se bo 24. marca dogajalo v naši občini, za zdaj še ni podatkov. Če upoštevamo, da smo na Kamniškem s takimi akcijami pričeli že pred dvajsetimi leti, bi bilo zaželeno, da se tradicija takratnih Zelenih Kamnika in kamniških ribičev obdrži in dobi še dodaten polet.

Pa še tale zanimivost:
Prostovoljci društva Ekologi brez meja v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012 izbirajo najboljšega ekokomika – humorista na ekološko temo! Prijavite se, potrebujete le kanček smisla za humor in zelene zavisti – pardon, zavesti!
Več o tem (vključno s prijavami) na spletni strani http://www.ocistimo.si

Razlaga sistema ravnanja z odpadki na Kamniškem

Koncesionar za ravnanje z odpadki v naši občini, Publicus d.o.o.,  bo v drugi polovici januarja vsem gospodinjstvom v občini posredoval zgibanko z razlago obstoječega sistema ravnanja z odpadkim in abecednik odpadkov, s čimer bo poskusil razčistiti še zadnje nejasnosti, ki jih imamo občani v zvezi z ločenim zbiranjem posameznih vrst odpadkov. Zgibanki bo dodana anketa s pomočjo katere naj bi dobili čimveč koristnih povratnih informacij.

Highslide for Wordpress Plugin