Archive for januar, 2012

Kronika prizadevanj občanov za rešitev problematike okolju neprimerne tehnologije dupliške Tise

Kurilnica podjetja Tisa d.o.o. (prej Piroliza) proizvaja toplo vodo za daljinsko ogrevanje, ob tem pa tudi nekaj električne energije. Za kurjenje naj bi uporabljala izključno neoporečne bio lesne odpadke. Vendar se že od začetka obratovanja okoliški prebivalci neprestano pritožujejo zaradi sajastega dima, prahu in, najbližje stanujoči krajani, tudi zaradi hrupa. Prizadeti prebivalci se ves čas […]

Očistimo Slovenijo: 24. marca druga vseslovenska prostovoljska okoljska akcija

24. marca bo v naši domovini  vseslovenska prostovoljska okoljska akcija. Prostovoljci bodo do takrat iskali nova in preverjali lokacije že poznanih divjih odlagališč, označenih v lani nastalem digitalnem registru. na dan čistilne akcije pa s teh divjih odlagališč odstranili komunalne odpadke. V okviru te akcije je tudi čiščenje okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. […]

Razlaga sistema ravnanja z odpadki na Kamniškem

Koncesionar za ravnanje z odpadki v naši občini, Publicus d.o.o.,  bo v drugi polovici januarja vsem gospodinjstvom v občini posredoval zgibanko z razlago obstoječega sistema ravnanja z odpadkim in abecednik odpadkov, s čimer bo poskusil razčistiti še zadnje nejasnosti, ki jih imamo občani v zvezi z ločenim zbiranjem posameznih vrst odpadkov. Zgibanki bo dodana anketa […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin