Prispevki z značko ‘strupeni plini’

Je res vse v najlepšem redu?

Marca 2010 je Mihaela Brnot-Vetrnik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja, v odgovor na svetniško vprašanje Rudija Veršnika, pripravila kratko kronologijo nekajletnega podajanja žogic med državnimi organi in Občino Kamnik v zvezi z izpusti iz kurilnice biomase na Duplici.
Direktor ARSO je v svojem odgovoru 1.3.2010 na občinske poizvedbe tako povedal, da obrat nima okoljevarstvenega dovoljenja in da je bila zadeva vrnjena v postopek in odločanje ARSO. Njegov sodelavec, inšpektor za okolje, pa je dan zatem, 2.3.2010, poslal odgovor, v katerem navaja, da kurilna naprava v kotlovnici Tise d.o.o. obratuje v skladu s predpisi in da je vse v najlepšem redu.
V začetku oktobra 2010 so prebivalci Duplice ponovno opazili gost črn dim, ki se je valil iz dimnika bližnje kurilnice. Skupaj s KS Duplica so na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) naslovili prijave, zaradi ogrožanja zdravja prebivalcev, onesnaževanja okolja in poškodb lastnine z izpusti. Svoje ogorčenje so podkrepili s slikovnim materialom. Od inšpektorata so zahtevali pojasnilo ali ima kurilna naprava veljavno okoljevarstveno dovoljenje in uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora kurilne naprave.

Tisa Duplica: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010Slika 1: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010

(več …)

Highslide for Wordpress Plugin