Ločevanje odpadkov na pokopališčih

Bliža se dan spomina na mrtve oziroma praznik vseh svetih, ko se spominjamo predvsem pokojnih svojcev. V tem času se poveča obisk pokopališč, kar za sabo potegne tudi povečane količine odpadkov. Vsako pokopališče na območju občine Kamnik je v ta namen opremljeno z ustreznimi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki nastajajo v okviru pokopališke dejavnosti.

Odpadke s pokopališč lahko oddate v naslednje zabojnike:

ČRNA POSODA Z RDEČIM POKROVOM:

 • vse vrste odpadnih nagrobnih sveč

ZELENA OZIROMA ČRNA POSODA Z RJAVIM POKROVOM (biološko razgradljivi odpadki):

 • žalni venci in ikebane,
 • ovenelo in posušeno cvetje,
 • ovenele in posušene lončnice,
 • plevel, listje, veje, …

ČRNA POSODA Z RUMENIM POKROVOM (mešana odpadna embalaža):

 • plastične vrečke,
 • cvetlični lončki,
 • pločevinke, …

ČRNA POSODA S ČRNIM POKROVOM (mešani komunalni odpadki):

 • umetno cvetje,
 • trakovi,
 • goba za pripravo ikeban, …

ODVRZITE ODSLUŽENE NAGROBNE SVEČE V ZABOJNIK Z RDEČIM POKROVOM IN PRIŽGITE SVEČKO MANJ ZA NAŠE OKOLJE!

Besedilo in fotografije: Gregor Kranjec, predstavnik za odnose z javnostmi PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana

Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

Projekt Okusi Kamnika, v okviru katerega kamniški gostinci predstavljajo tipične lokalne jedi, je zaživel 28. septembra v novi obliki pod imenom Okusi Kamnika – Podeželje in Eko. Pridružili so se kmetovalci, ki na ekološki način pridelujejo hrano in pijače.  Nova živilska tržnica bo delovala vsako zadnjo soboto v mesecu med 8. in 13. uro na Glavnem trgu v Kamniku. Zaželimo ji več uspeha, kot ga ima (je imel?) eko kotiček na siceršnji sobotni kamniški tržnici.eko_trznica_sept2013

Nevarna ambrozija v Kamniku tudi letos

Ambrozija, ponekod imenovana tudi žvrklja, je nevaren plevel, ki se v zadnjih nekaj letih počasi a nezadržno širi tudi po Sloveniji. Cvetni prah pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) povzroča različne alergijske bolezni, najpogosteje sezonski alergijski rinitis ali rinokonjunktivitis – seneni nahod, lahko pa tudi alergijsko astmo, vnetje očesne veznice in redko kontaktni dermatitis ter urtikarijo. Koncentracija cvetnega prahu v zraku, ki je višja od 20 zrn v m3 zraka, je za osebe, preobčutljive na ambrozijo, obremenilna in lahko izzove simptome bolezni. Tako visoka obremenitev zraka se v Sloveniji pojavlja v drugi polovici avgusta in v prvi polovici septembra.

Ambrozija zraste od 30 cm pa vse do dveh metrov visoko. Steblo je pokončno, razvejeno ter poraslo z gostimi dlačicami. Pred cvetenjem jo spoznamo predvsem po listih, ki so podobni kot pri navadnem pelinu, pozneje pa tudi po dolgih socvetjih na vrhu stebla in stranskih poganjkov. Cveti svetlo rumeno, od konca julija do konca septembra, veter pa lahko zanese cvetni prah (pelod) tudi več kot 100 kilometrov daleč. Ena rastlina lahko proizvede več milijonov alergogenih pelodnih zrn, pa tudi več kot 60.000 semen, ki vzklijejo naslednje leto ali kasneje, kajti semena v zemlji zdržijo do trideset let. Preživi tudi na zelo izpostavljenih rastiščih, ob cestah, železniških progah in poteh.

Fotografije spodaj so nastale 24. julija 2013 v Kamniku na še ne pozidani stanovanjski parceli 1257/3 k.o. Podgorje (tik ob Ljubljanski cesti)

ambrozija-7 (Medium) ambrozija-8 (Medium)ambrozija-11 (Medium)

Zakon nalaga imetnikom zemljišč, da zatrejo ambrozijo, najbolje pa je to storiti pravočasno – še pred pričetkom cvetenja in semenitve. V poznem poletju se rastline lažje in hitreje opazi, ker so večje in bolj prepoznavne.

Vir podatkov o ambroziji: zloženka kmetijskega ministrstva (pdf – kliknite tukaj)
Fotografije: Branko Novak

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije

Izšel je nov razpis Občine Kamnik za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. Višina razpisanih sredstev je nekoliko manjša kot prejšnja leta in znaša 14.700 evrov, je pa Občina Kamnik ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki tovrstne subvencije podeljuje. Sredstva se bodo podeljevala za naslednja dva ukrepa:

–  vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,

–  vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

Nepovratna sredstva lahko pridobijo občani s stalnim prebivališčem v občini Kamnik, katerih objekti, kjer se izvajajo posegi, se prav tako nahajajo na tem območju. Rok za oddajo vlog je sreda, 25. 9. 2013. Višina nepovratnih sredstev za posamezni ukrep je:

– vgradnja solarnih sistemov: 120,00 €/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12,0 m2 sprejemnikov sončne energije,

– vgradnja kurilnih naprav: 20 odstotkov cene kurilne naprave, vendar največ 1.800 evrov.

Razpisno dokumentacijo in podrobnejša pojasnila v zvezi z merili in pogoji dodelitve sredstev najdete na spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si, v rubriki “Razpisi”, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni Občine (soba 1 v pritličju). Brezplačne informacije, nasvete ter literaturo o obnovljivih virih energije in o ukrepih za učinkovito rabo energije (izolacije, ogrevanje, ipd.) dobite občani v Energetsko svetovalni pisarni Kamnik, Maistrova 18 (nad glavno avtobusno postajo), vsak torek od 17. do 20. ure ob predhodni najavi na tel. 01 831 82 48 (Mihaela Veternik).

Povzeto po www.kamnik.si.

E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

Podjetje ZEOS d.o.o., v sodelovanju s podjetjem PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana, organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme in odpadnih baterij pod sloganom »E-odpadke ločuj in okolje varuj!«, ki bo potekala v mesecu februarju. Tovrstne odpadke lahko občani Kamnika in Komende že sedaj oddate v okviru oddaje kosovnih odpadkov po sistemu »na klic« (naročilo brezplačnega odvoza na podlagi predhodno izpolnjenega kupona) oziroma jih pripeljete v Zbirni center Suhadole v obratovalnem času. Namen te akcije pa je, da se E-odpadki zajamejo individualno in s tem zmanjša možnost kakršnih koli mehanskih poškodb in posledično vnosa nevarnih snovi v okolje, ki jih določene naprave vsebujejo (računalniški monitorji, hladilno-zamrzovalni aparati, televizijski sprejemniki, …).

Torej, vsak občan Kamnika in Komende, ki bo med 1.2. in 1.3.2013 oddal katerikoli E-odpadek in/ali odpadno baterijo, na spodaj navedenih lokacijah bo, ob izpolnjenem kuponu (kontaktni podatki za potrebe nagradnega žrebanja), sodeloval v nagradnem žrebanju za HLADILNIK.

LOKACIJE ODDAJE:

· ZBIRNI CENTER SUHADOLE: od ponedeljka do petka med 6.00. in 16.00. uro ter v soboto med 9.00. in 13.00. uro.

Obenem vas vabimo, da manjše E-odpadke in odpadne baterije oddate ob ogledu E-TRANSFOMERJA. Gre za predstavitveno vozilo, ki je opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno opremo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene na strehi vozila. V notranjosti vozila si je možno ogledati razstavljene najbolj značilne električne in elektronske aparate ter poučni film o zbiranju in predelavi tovrstnih odpadkov. Vsekakor vredno ogleda.

E-TRANSFORMER SI LAHKO OGLEDATE:

· pred OŠ MARIJA VERA KAMNIK: v petek 15.2.2013 med 15. in 18. uro

· pred MERCATOR CENTROM KAMNIK: v soboto 16.2.2013 med 8. in 18. uro ter v nedeljo 17.2.2013 med 8. in 12. uro

· pred ŠPORTNO DVORANO V KOMENDI: v sredo 20.2.2013 med 8. in 18. uro

Povzeto po spletni strani www.publicus.si

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin