Peticija za sanacijo brežin Kamniške Bistrice (2009)

Predaja Peticije za sanacijo brežin Kamniške Bistrice (2.11.2009)
Danes je na sestanku med predstavniki Občine Kamnik in Ministrstva za okolje in prostor občinski svetnik Občina Kamnik in predsednik Odbora za varovanje okolja Občine Kamnik Daniel Kovačič po pooblastilu sveta KS Perovo MOP in občinski upravi predal peticijo za sanacijo brežin Kamniške Bistrice na Perovem s 317 podpisi.

Predstavniki sveta KS Perovo na sestanek, ki ga je sklical župan Anton Tone Smolnikar, niso bili povabljeni, prav tako niso bili povabljeni ključni predstavniki podpisnikov peticije. Peticijo s 317 podpisi in spremljajočim dopisom je Daniel Kovačič predstavniku MOP in Občine Kamnik predal po zaključku uradnega dela sestanka, ker mu v rednem delu to ni bilo omogočeno.

Poročilo Daniela Kovačiča s sestanka:

Sestanek med predstavniki Občine Kamnik, Ministrstva za okolje in prostor, na katerega me je v vlogi predsednika Odbora za varovanje okolja v Občini Kamnik povabil župan g. Anton Tone Smolnikar, je bil 2.11.2009 ob 13. uri. Občinska uprava se je odločila, da na sestanek ne bo povabila predsednika KS Perovo g. Perčiča, ker je potekal pogovor o kompletnem reševanju vodotokov na celotnem območju Občine Kamnik. Dodali so še, da bi sicer morali povabiti predstavnike vseh KS iz območja Občine.

Ker predsednik KS Perovo ni bil povabljen, da bi predstavniku Ministrstva za okolje in prostor predal peticijo s 317 podpisi, sem bil s te veje lokalne skupnosti naprošen, da v njihovem imenu izročim peticijo. Predana je bila z dopisom in vsebino objavljeno na spletni strani KS Perovo. Na sestanku sem pojasnil, da se z okoljevarstvom v Občini Kamnik ukvarjam že več kot 12 let, zato me zanima kompletno reševanje vodotokov, KS Perovo pa me zanima predvsem zaradi predaje Peticije in obrazložitve, kako je prišlo do zbiranja podpisov. Pojasnil sem, da narasla voda Kamniške Bistrice pri stanovansjki stavbi Kovinarska 14 odnaša brežino, da je za povzročitev poplav zelo nevaren Titanov jez, ki ga je potrebno sanirati, da bi preprečili morebitne poplave. Prisotne sem 28.6.2008 v pisni obliki seznanil o z grmičevjem zaraslih brežinah Kamniške Bistrice in dobil s strani Agencije RS, Urada za opravljanje z vodami odgovor 15.1.2009. Povedal sem tudi, da ravno zaradi dogovora med občino Kamnik in MOP, predstavniki KS Perovo niso odšli na sestanek, ki je bi sklican 21.10.2009, ker je bilo med predstavnico Sektorja za investicije dogovorjeno, da bodo pri obisku v Kamniku opravili tudi ogled problematičnega dela brežine, za katerega je KS Perovo zbirala podpise, predvsem morebiti prizadetih krajanov, seveda če bi narasla voda povzročila poplavo. Peticijo s 317 podpisi in spremljajočim dopisom sem predstavniku MOP in Občine Kamnik predal po zaključku uradnega dela sestanka, ker mi v rednem delu ni bilo omogočeno. Izjavil sem, da je območje, ki ga pokriva KS Perovo ob morebitnih poplavah med najbolj problematičnimi znotraj ožjega dela občine, ker je gosta naseljenost, ker je v bližini na novo zgrajen otroški vrtec in ker bi, če bi voda zalila livarno PS Cimos bila huda katastrofa zaradi eksplozij talilnih peči. Sicer pa so predstavniki MOP, Urada za opravljanje z vodami, natančno pojasnili kako bodo sanirani vodotoki na območju Občine Kamnik do leta 2011, da je bilo v preteklosti na tem območju veliko postorjenega, še več pa je potrebno postoriti za zaščito pred morebitnimi poplavami, da je za leto 2010 že pripravljen program določenih projektov, da je od odobrenih 9 mio EUR za celotno območje RS, precejšen del finančnih sredstev namenjenih za sanacijo vodotokov v tej občini. Predlagamo, da naj občinska uprava sporoči o problematiki, s katero še niso seznanjeni.

O problematiki sanacije brežin v KS Perovo; govorijo Božo Janežič, lastnik zemljišča ob Bistrici, Andrej Perčič, predsednik KS Perovo, Daniel Kovačič, predsednik Odbora za varovanje okolja Občine Kamnik, župan Občine Kamnik Anton Tone Smolnikar (vir: tvkamnican)

Župan g. Anton Tone Smolnikar je pojasnil, da je leto 1990 še vedno v spominu kot poplavno leto, da so brežine neočiščene, da je največji problem vodotok od Šolske ulice do Titanovega jeza, da bo občina leta 2010 sanirala brv, ki povezuje Pot 27. julija in urbana naselje na drugi strani reke, ostaneta pa problem nosilna stebra, katera je voda močno spodjedla, zato je nevarnost, da ju bo morebiten visoki vodostaj neurniška voda porušila. Seveda je tudi poplavno nevarna desna stran v naselju Šmarca in še bi lahko naštel nekaj poplavno nevarnih mest. V nadaljevanju je podžupan g. R. Pfajfar pojasnil o ostalih manjši vodotokih v širšem območju občine kot npr. Motnišnica, Nevljica itd.

(Vir: spletna stran KS Perovo)

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin