Arhiv za maj, 2011

Dan odprtih vrat v Centralni čistilni napravi

Čistilna naprava DomžalePred 30. leti je pričela delovati Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik. S tem se je varovanje okolja, predvsem pa podtalnice kot osnovnega vira pitne vode, na kamniško domžalskem področju skokovito izboljšalo. Res so bile začetne težave, res so takrat v veliko podjetjih to čistilno napravo prekomerno obremenjevali,  a razmere so se sčasoma uredila.

Vodstvo čistilne naprave se je odločilo, da 30. rojstni dan praznuje skupaj s svojimi uporabniki. 21. maja 2011 so pripravili dan odprtih vrat in ga poimenovali Življenje v kapljici vode in pri tem izpostavili  misel  Sauvage de Saint Marca: Voda, brez okusa si, brez barve, brez vonja, ne moremo te določiti, okušamo te,  pa te ne poznamo. Življenju nisi potrebna – ti si življenje!

Iščem stare – nove člane Zelenih Kamnika

Kdo bo na celotnem območju občine Kamnik urejal okoljevarstveno problematiko?

Zeleni Slovenije – občinski odbor Kamnik, pozneje Zelena koalicija OO Kamnik, je leta 2009 prenehal delovati, kar je slabo glede urejanja okoljevarstvene problematike na celotnem območju občine Kamnik. Glede na dolgoletne izkušnje sem perečo okoljevarstveno problematiko nameraval reševati na podlagi predhodnega pogovora z županom g. Marjanom Šarcem, vendar za te vrste pogovora ni našel časa. Iz neuradnih virov pa je slišati, da je glede urejanja okoljevarstva eden (morda več) od občanov župana prosil za sprejem.

Vendar: če na kamniškem območju ne bo stranke ali močne civilne iniciative, ki se bo zavzemala za reševanje okoljevarstvene problematike, sem na osnovi dosedanjih petnajstletnih izkušenj prepričan, da se bo onesnaženost zraka slabšala, ne glede na zakonske in podzakonske predpise ter Evropske Direktive.

Vse zainteresirane vabim, da me za morebitno sodelovanje pokličejo preko gsm 051 676-566 ali sporočijo po e-mail; kodan7@gmail.com.

Daniel Kovačič

Pogovore v zvezi s Tiso je treba nadaljevati

Problematika kurjenja biomase v bivši tovarni Stol, sedaj Tisa, se vleče že leta in gre za tipičen primer problema, ki ga ne rešujemo, dokler se to ne spremeni v popolno blokado. Žal imamo v slovenskem prostoru velik problem z uporabo konceptov participativne kulture, torej vključevanja različnih javnosti v pogovor in sodelovanje pri sprejemanju odločitev ter reševanju problemov. Primer Tise je samo eden v nizu podobnih, npr. Lafarge, vetrne elektrarne na Volovji rebri, umeščanje cest ali daljnovodov v prostor in lahko bi še naštevali.

Pred kratkim smo imeli na Odboru za okolje občinskega sveta ponovno pogovor o problematiki Tise. Na sestanku smo izoblikovali nekaj sklepov za ukrepanje občinske uprave. Jasna stališča v zvezi s kurjenjem biomase s strani občine so nujno potrebna, ker država v novih energetskih strategijah daje velik pomen ogrevanju z biomaso. Strokovna ekipa, ki je pripravila kamniški lokalni energetski koncept je poudarila, da imamo v občini dva objekta, ki bi z določenimi posodobitvami ter prilagoditvami lahko prevzela večji del oskrbe s toploto v centru občine, to sta kotlovnici v Svilanitu ter objekt Tise. Lokalni energetski koncept je bil medtem na občinskem svetu že sprejet, treba pa je poudariti, da ne gre za zavezujoči dokument.

Tudi zato se nam je v odboru za okolje zdelo, da je primeren trenutek, da se ponovno odpre pogovore s Tiso, da občina preveri razmišljanja ter načrte podjetja, tudi kako nameravajo rešiti konflikt s krajani, ki je dolgoročno slab za vsako podjetje. Glede na to, da so bile izčrpane že vse možnosti – sodišča, mediji, morda torej ni slabo, če se ponovno vrnemo k pogovarjanju kot eni od pridobitev civilizacije. Pogovori so bili sedaj ponovno začeti (kot smo bili seznanjeni iz lokalnih medijev), vendar to ni dovolj. Javnost je treba podrobno seznaniti kaj je bilo v pogovorih dogovorjeno. Javnost mora izvedeti ali je bilo kaj dogovorjeno glede čistosti biomase, ki je osnovni problem pri vsem skupaj?

(več …)

Dolga pot od onesnaževalca do proizvajalca “zelene” energije

Ponedeljkov velikonočni posip prebivalcev Duplice s pepelom, mastnimi sajami in smradom iz dimnika obrata za kurjenje biomase (v upravljanju Eko energetike, ki je v lasti podjetja Tisa d. o. o.) na Duplici je pokazal, da je onesnaževalec v še kako dobri kondiciji.

Na Duplici pozdravljamo dialog med občino in onesnaževalcem, zavedati se je pa treba, da bo zaupanje povrnjeno le z učinkovitimi prijemi, ki bodo lastnike kapitala prisilili k spoštovanju prebivalcev, spoštovanju narave in k spoštovanju zakonodaje. Glede na dejstvo, da okoliški prebivalci v letu 2011 še vedno trpimo izbruhe gostega sajastega dima, hrup delovnih strojev in obrata samega, kaže na to, da je bil dosedanji inšpekcijski nadzor izjemno neučinkovit.

Napovedi o postavitvi tabel in monitorjev se slišijo lepo in obetajoče. Tudi zagotovila, da so pri onesnaževalcu pripravljeni postaviti nadstrešek za biomaso, so ušesu prijetna in delujejo pomirjujoče. A vprašajmo se: kje bodo merilne sonde nameščene? Kdo jih bo namestil? Ali bo sistem zapečaten? Komu se bo poročalo rezultate? Kdo bo nadzoroval delovanje sistema?

Govori se, da je zaupanje med onesnaževalcem in prebivalci Duplice skopnelo. Da ga je treba ponovno vzpostaviti; in ena od poti da je tudi dialog s trenutnim upravljalcem obrata – Eko energetiko / Tiso. Pozivamo občino, kot tudi onesnaževalca, naj izkoristita postavljene temelje dialoga za izboljšanje razmer, ki bodo prebivalcem zagotovile čist zrak.

Žal kakovost biomase na deponiji onesnaževalca in izbruhi iz dimnika v minulih prazničnih dneh kažejo na to, da bosta morali obe strani še veliko postoriti, preden bomo prebivalci Duplice in Kamnika za onesnaževalca zraka v našem bivalnem okolju lahko uporabili drugo poimenovanje, ki bo temeljilo na strokovnem nadzoru snovi na vhodu in izhodu iz obrata, stalnih meritvah emisij zraka in medsebojnem zaupanju.

Highslide for Wordpress Plugin