Tržnica Okusi Kamnika – Podeželje in Eko

 

Projekt Okusi Kamnika, v okviru katerega kamniški gostinci predstavljajo tipične lokalne jedi, je zaživel 28. septembra v novi obliki pod imenom Okusi Kamnika – Podeželje in Eko. Pridružili so se kmetovalci, ki na ekološki način pridelujejo hrano in pijače.  Nova živilska tržnica bo delovala vsako zadnjo soboto v mesecu med 8. in 13. uro na Glavnem trgu v Kamniku. Zaželimo ji več uspeha, kot ga ima (je imel?) eko kotiček na siceršnji sobotni kamniški tržnici.eko_trznica_sept2013

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije

Izšel je nov razpis Občine Kamnik za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. Višina razpisanih sredstev je nekoliko manjša kot prejšnja leta in znaša 14.700 evrov, je pa Občina Kamnik ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki tovrstne subvencije podeljuje. Sredstva se bodo podeljevala za naslednja dva ukrepa:

–  vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,

–  vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

Nepovratna sredstva lahko pridobijo občani s stalnim prebivališčem v občini Kamnik, katerih objekti, kjer se izvajajo posegi, se prav tako nahajajo na tem območju. Rok za oddajo vlog je sreda, 25. 9. 2013. Višina nepovratnih sredstev za posamezni ukrep je:

– vgradnja solarnih sistemov: 120,00 €/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12,0 m2 sprejemnikov sončne energije,

– vgradnja kurilnih naprav: 20 odstotkov cene kurilne naprave, vendar največ 1.800 evrov.

Razpisno dokumentacijo in podrobnejša pojasnila v zvezi z merili in pogoji dodelitve sredstev najdete na spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si, v rubriki “Razpisi”, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni Občine (soba 1 v pritličju). Brezplačne informacije, nasvete ter literaturo o obnovljivih virih energije in o ukrepih za učinkovito rabo energije (izolacije, ogrevanje, ipd.) dobite občani v Energetsko svetovalni pisarni Kamnik, Maistrova 18 (nad glavno avtobusno postajo), vsak torek od 17. do 20. ure ob predhodni najavi na tel. 01 831 82 48 (Mihaela Veternik).

Povzeto po www.kamnik.si.

E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

Podjetje ZEOS d.o.o., v sodelovanju s podjetjem PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana, organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme in odpadnih baterij pod sloganom »E-odpadke ločuj in okolje varuj!«, ki bo potekala v mesecu februarju. Tovrstne odpadke lahko občani Kamnika in Komende že sedaj oddate v okviru oddaje kosovnih odpadkov po sistemu »na klic« (naročilo brezplačnega odvoza na podlagi predhodno izpolnjenega kupona) oziroma jih pripeljete v Zbirni center Suhadole v obratovalnem času. Namen te akcije pa je, da se E-odpadki zajamejo individualno in s tem zmanjša možnost kakršnih koli mehanskih poškodb in posledično vnosa nevarnih snovi v okolje, ki jih določene naprave vsebujejo (računalniški monitorji, hladilno-zamrzovalni aparati, televizijski sprejemniki, …).

Torej, vsak občan Kamnika in Komende, ki bo med 1.2. in 1.3.2013 oddal katerikoli E-odpadek in/ali odpadno baterijo, na spodaj navedenih lokacijah bo, ob izpolnjenem kuponu (kontaktni podatki za potrebe nagradnega žrebanja), sodeloval v nagradnem žrebanju za HLADILNIK.

LOKACIJE ODDAJE:

· ZBIRNI CENTER SUHADOLE: od ponedeljka do petka med 6.00. in 16.00. uro ter v soboto med 9.00. in 13.00. uro.

Obenem vas vabimo, da manjše E-odpadke in odpadne baterije oddate ob ogledu E-TRANSFOMERJA. Gre za predstavitveno vozilo, ki je opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno opremo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene na strehi vozila. V notranjosti vozila si je možno ogledati razstavljene najbolj značilne električne in elektronske aparate ter poučni film o zbiranju in predelavi tovrstnih odpadkov. Vsekakor vredno ogleda.

E-TRANSFORMER SI LAHKO OGLEDATE:

· pred OŠ MARIJA VERA KAMNIK: v petek 15.2.2013 med 15. in 18. uro

· pred MERCATOR CENTROM KAMNIK: v soboto 16.2.2013 med 8. in 18. uro ter v nedeljo 17.2.2013 med 8. in 12. uro

· pred ŠPORTNO DVORANO V KOMENDI: v sredo 20.2.2013 med 8. in 18. uro

Povzeto po spletni strani www.publicus.si

1. kamniška izmenjava slovenskih avtohtonih semen in sadik

Seme je popolnost v mirovanju. Utrip življenja ga predrami in v zemljo požene koreninico, s tem se zave prostora v katerem živi. Proti nebu požene steblce z nežnimi listki, ter svetu podari svoje mnogetere darove.

Močno vez človeka z naravo predstavljajo semena. V različnih pokrajinah skozi čas, so se razvila s pomočjo narave in ljudi različne sorte, ki so odražale posebnosti kraja, kjer so bile vzgojene. Prav te, domače sorte nudijo poleg okusnih plodov tudi zdravje ljudem, kajti s svojo prilagojenostjo specifičnosti kraja so bolj zdrave in odporne, s tem pa odpade kemično tretiranje rastlin.

Torej, vabljena vsa avtohtona, domača semena in sadike v izmenjavo ali v dar tistim, ki svojih semen še nimajo, da jih bodo posadili in naslednjo sezono izmenjali tudi sami. Semena bomo ohranili tudi z vpisom v semensko knjigo, pri semenski mizici pa bo na voljo več informacij o pomembnosti avtohtonih rastlinskih vrst in sort.

Vidimo se v četrtek, 19. aprila, od 16.30 ure dalje na Zapricah ob pravljičnem zeliščnem vrtičku. V primeru dežja pa v četrtek, 26. aprila.

Besedilo: Kaja Pohar

Čistilna akcija 24. marca na Kamniškem

V Kamniku se bodo v soboto, 24. marca 2012 ob 9:00, prostovoljci udeležili vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo 2012«, ki je del širšega projekta »World Cleanup 2012«. V minulih tednih je potekalo intenzivno sodelovanje med Občino Kamnik, društvom EkO KaM in predstavniki krajevnih skupnosti pri usklajevanju aktivnosti. Katere lokacije čistiti, kam odložiti odpadke, kako urediti odvoz, kakšni bodo približni stroški odvoza, kje bodo zbirna mesta?

Rezultate usklajevanj lahko strnemo v: (več …)

Highslide for Wordpress Plugin