Je res vse v najlepšem redu?

Marca 2010 je Mihaela Brnot-Vetrnik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja, v odgovor na svetniško vprašanje Rudija Veršnika, pripravila kratko kronologijo nekajletnega podajanja žogic med državnimi organi in Občino Kamnik v zvezi z izpusti iz kurilnice biomase na Duplici.
Direktor ARSO je v svojem odgovoru 1.3.2010 na občinske poizvedbe tako povedal, da obrat nima okoljevarstvenega dovoljenja in da je bila zadeva vrnjena v postopek in odločanje ARSO. Njegov sodelavec, inšpektor za okolje, pa je dan zatem, 2.3.2010, poslal odgovor, v katerem navaja, da kurilna naprava v kotlovnici Tise d.o.o. obratuje v skladu s predpisi in da je vse v najlepšem redu.
V začetku oktobra 2010 so prebivalci Duplice ponovno opazili gost črn dim, ki se je valil iz dimnika bližnje kurilnice. Skupaj s KS Duplica so na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) naslovili prijave, zaradi ogrožanja zdravja prebivalcev, onesnaževanja okolja in poškodb lastnine z izpusti. Svoje ogorčenje so podkrepili s slikovnim materialom. Od inšpektorata so zahtevali pojasnilo ali ima kurilna naprava veljavno okoljevarstveno dovoljenje in uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora kurilne naprave.

Tisa Duplica: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010Slika 1: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010

Dne 8.11.2011 je podsekretar na IRSOP v odgovoru na prijavo pojasnil, da Inšpekcija za okolje in naravo vrši redne nadzore delovanja družbe Tisa d. o. o., PE Kamnik. V letu 2010 so do 25.10. opravili deset inšpekcijskih pregledov. Pojasnil je tudi, da je z biomaso oz. gorivom za kurilno napravo vse v redu:
“Pristojni inšpektor pri inšpekcijskih pregledih v zvezi z emisijami snovi v zrak, hrupom v okolju ali uporabo goriva, ni ugotovil nepravilnosti. Pri pregledih goriva, ki se uporablja v kurilni napravi, niso bile najdene nevarne snovi. Zavezanec redno, v skladu z veljavnimi predpisi, zagotavlja občasne meritve emisij snovi v zrak, prav tako pa tudi občasne meritve kazalcev hrupa v okolju. Iz poročil teh meritev je razvidno, da vrednosti niso prekoračene, temveč so v okviru dopustnih.
Zgoraj naštete ugotovitve izkazujejo, da trenutno uporabljano gorivo za kurilno napravo vsebuje zgolj neonesnaženo biomaso, kakor je opredeljena v Uredbi o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Uradni list RS, št. 57/08). Ker obravnavana kurilna naprava šteje za srednjo kurilno napravo, za njeno obratovanje, v skladu s tretjim odstavkom 5. člena omenjene uredbe, ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.”
V vseh teh letih kurilna naprava torej ni potrebovala okoljevarstvenega dovoljenja. Kar pomeni, da je bil vik in krik okoli okoljevarstvenega dovoljenja zaman. Je Ministrstvo za okolje in prostor zavestno ravnalo na način, ki iz perspektive državljana predstavlja vzvod za prelaganje težav za nedoločen čas? Koliko so kredibilne izjave inšpektorjev, da je vse v najlepšem redu? S čim – razen s pravno-formalno suhoparnimi izjavami, da ni nič narobe – lahko podkrepijo trditve, da je biomasa, ki služi kot gorivo, neoporečna?
V soboto, 12. februarja 2011, so se lahko prebivalci Duplice prepričali, da je biomasa vse prej kot neoporečna. Kup biomase, prepreden z modrimi plastičnimi vrečami in ostanki, podobnim razrezanim ivernim ploščam, je čakal na svoj konec v peči. V ponedeljek, 14. februarja 2011, se je to tudi zgodilo. Toliko o tem, da “Zavezanec redno, v skladu z veljavnimi predpisi, zagotavlja občasne meritve emisij snovi v zrak”.

Tisa Duplica: kontaminirana biomasa dne 12.2.2011

Slika 2: kontaminirana biomasa dne 12.2.2011
(kliknite slike za povečavo)

Tisa Duplica: kontaminirana biomasa dne 12.2.2011

Slika 3: kontaminirana biomasa dne 12.2.2011

Video: nalaganje kontaminirane biomase dne 14.2.2011

So veljavni predpisi neprimerni? Je delo inšpektorata neprimerno? Je pasivnost tistih, ki jih posledice tovrstnega ravnanja neposredno prizadanejo – prebivalcev Kamnika – neprimerna? Kakšna je stopnja zaupanja prebivalcev Kamnika do kurilnice, ki v svojo peč nalaga snovi, ki so izvor fenolov in rakotvornih snovi? Kakšna je stopnja zaupanja prebivalcev Kamnika do Ministrstva za okolje in prostor, ki trdi, da je vse v redu?

Zapisali in fotografirali: Vedran Pregelj, Andrej Vuga in Tonček Ogrinc

Both comments and pings are currently closed.

2 komentarja to “Je res vse v najlepšem redu?”

  1. Branko pravi:

    Kamnik je bil nekoč klimatsko letovišče. Brez komentarja!

  2. Branko pravi:

    mDNK100 je komentiral YT prispevek o Tisi in zapisal:
    “Tudi Kamnik ima svoj slum! Poleg onesnaževanja in zastrupljana vsled dimnih emisij, nas morijo še z neznosnim hrupom in prahom, ki ga veter raznaša po okolici. Koliko obremenjujejo okolje in prebivalce, enostavno lahko sklepamo iz masne bilance. Ta nam pove, da kolikor kuriva so pokurili, toliko so dobili tudi odpadlih produktov gorenja. Če vsak dan sežgejo nekaj ton te t. i. biomsse, proizvedejo ravnotoliko odpadnih produktov: pare, pepela, trdnih delcev v dimu in spremljajoče pline, ki nastanejo ob gorenju. Vse to močno obremenjuje okolje in znižuje kvaliteto bivanja. Zato predlagam, da zahtevamo rentno odškodnino. To jih bo najbolj spravilo v skrbi. Da pa je kaj takega sploh mogoče v urbanem naselju, je potrebno imeti močne botre v politiki in inšpekcijskih službah. Seveda pa bi bilo najbolje, da se to zastarelo kurilnico ukine. Kar poberejo naj se! To jim lahko mirno rečem v obraz, tudi meni je bilo namreč že rečeno, naj se pa odselim, če mi ni kaj všeč.”

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin