24. marec: Očistimo Slovenijo – najnovejša sporočila

Objavljamo dopolnitev k informaciji v zvezi z zbirnimi mesti na območju mesta Kamnik. Dogovorjena so štiri zbirna mesta za udeležence sobotne akcije Očistimo Slovenijo 2012: sedež KS Duplica, sedež KS Perovo, glavna avtobusna postaja in Kinološko društvo Duplica, vse ob 9:00.

V pojasnilo: ob 8:00 se bodo na Glavnem trgu ločeno zbrali člani KS Kamnik-Center in Lions kluba Kamnik. Ker bo pozneje tam prireditev, bo zbirno mesto za ostale udeležence akcije ob ob 9:00 na glavni avtobusni postaji.

Še nekaj poudarkov iz navodil, objavljenih na spletni strani Občine Kamnik:

“Prostovoljci bodo na zbirnih mestih pred začetkom akcije dobili rokavice in vreče, (priporočamo, da močnejše rokavice prinesejo s seboj), zato naj obvezno pridejo na določena zbirna mesta ob točni uri.

Organizatorji posameznih čistilnih akcij (krajevne skupnosti, društva, šole) pa bodo vreče in rokavice prevzeli na Občini Kamnik v četrtek, 22. marca, med 8. in 16. uro (kontaktna oseba je Mihela Veternik, tel. 01/83 18 248).

Vse sodelujoče prosimo, naj upoštevajo navodila vodje skupine, pri čiščenju pa naj bodo pazljivi, da ne bi prišlo do kakršnihkoli poškodb. Zelo pomembno je tudi pravilno ločevanje odpadkov.

1. Embalažo je potrebno dati v rumene oziroma modre  vreče,

2. stekleno embalažo v zelene vreče,

3. nevarne odpadke v rdeče vreče,

4. vse ostale odpadke, razen večjih kosovnih, pa v črne vreče.

Pravilno ločevanje odpadkov bo znižalo ceno odlaganja odpadkov na deponiji.”

Nevarnih odpadkov kot so: azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, ne pobirajte in ne premeščajte!

S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov popišite in jo sporočite na info@ekokam.si in nanje bomo usmerili strokovnjake.

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.

Tekst: EkO KaM, Občina Kamnik

Čistilna akcija 24. marca na Kamniškem

V Kamniku se bodo v soboto, 24. marca 2012 ob 9:00, prostovoljci udeležili vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo 2012«, ki je del širšega projekta »World Cleanup 2012«. V minulih tednih je potekalo intenzivno sodelovanje med Občino Kamnik, društvom EkO KaM in predstavniki krajevnih skupnosti pri usklajevanju aktivnosti. Katere lokacije čistiti, kam odložiti odpadke, kako urediti odvoz, kakšni bodo približni stroški odvoza, kje bodo zbirna mesta?

Rezultate usklajevanj lahko strnemo v: (več …)

Priprave na čistilno akcijo 24. marca v naši občini

Kot poroča portal  društva EkoKam, so se v sredo, 15.2.2012,  v prostorih občine Kamnik srečali predstavniki občine, ekološkega društva EkO KaM, predsedniki krajevnih skupnosti, Gorske reševalne službe Kamnik, Planinskega društva Kamnik in Gasilske zveze Kamnik. Dogovarjali so se o načinu sodelovanja pri izvedbi letošnje čistilne akcije »Očistimo Svet 2012«, ki jo na nacionalnem nivoju organizira društvo Ekologi brez meja.

Društvo EkoKam objavlja krajše poročilo o sestanku in oceno problema sanacije divjih odlagališč v naši občini. Ker sta registrirani 102 odlagališči in ni denarja za sanacijo vseh, je v pripravi tudi verzija sanacije 23 pomembnejših divjih odlagališč.

Podrobnosti lahko preberete na http://www.ekokam.si/

(Pre)drago odlaganje gradbenih odpadkov je eden glavnih vzrokov nastajanja divjih odlagališč

Pred dnevi nas je, občane kamniške občine, Publicus obvestil, da je v Zbirnem centru v Suhadolah spet možno odlaganje azbestnocementnih odpadkov. Predvem so to salonitke, ki so še na marsikateri strehi, pa jih je ob zamenjavi kritine treba okolju varno oskrbeti. Cena za odlaganje v centru je od zaokroženo 0,21 do 0,24 evrov za kilogram. Približno 60 salonitnih valovitk tehta eno tono, na nekoliko večji hiši pa je lahko tudi več kot 250 valovitk. Za odlaganje v centru je v takem primeru treba plačati že kar dobrih 1000 evrov.

Poznano pa je, da v Sloveniji na okoli 75% divjih odlagališčih prevladujejo gradbeni odpadki. S problemom so se zdaj spopadli tudi Ekologi brez meja. Z anketami med izvajalci so ugotovili, da je eden glavnih vzrokov tega divjega odlaganja konkurenčna borba podjetnikov in obrtnikov. Tisti, ki odlagajo odpadke na divjih odlagališčih, so lahko cenejši od izvajalcev, ki odlagajo odpadke v centrih in plačajo stroške in zaslužek koncesionarjev.

Ekologi brez meja zato predlagajo, da bi bilo odlaganje gradbenih odpadkov v centrih brezplačno, strošek odlaganja pa bi bil lahko zajet že v nabavni ceni gradbenega materiala. Seveda je še ena možnost: subvencioniranje države in občin, vendar je to v sedanji gospodarski in finančni krizi bolj kot ne utopična možnost. Z drugimi besedami: naša družba ni dovolj bogata, da bi s subvencioniranjem odlaganja gradbenih odpadkov varovala okolje.

Očistimo Slovenijo: 24. marca druga vseslovenska prostovoljska okoljska akcija

24. marca bo v naši domovini  vseslovenska prostovoljska okoljska akcija. Prostovoljci bodo do takrat iskali nova in preverjali lokacije že poznanih divjih odlagališč, označenih v lani nastalem digitalnem registru. na dan čistilne akcije pa s teh divjih odlagališč odstranili komunalne odpadke. V okviru te akcije je tudi čiščenje okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.
S to akcijo se naša država prvič vklaplja v globalne pobude World Cleanup 2012. Slovenski prostovoljci bomo postali del večmiljonske množice, ki bo od marca do septembra 2012 v več kot70 državah iz celega sveta izvedla enodnevne prostovoljske čistilne akcije.

O tem, kaj konkretno se bo 24. marca dogajalo v naši občini, za zdaj še ni podatkov. Če upoštevamo, da smo na Kamniškem s takimi akcijami pričeli že pred dvajsetimi leti, bi bilo zaželeno, da se tradicija takratnih Zelenih Kamnika in kamniških ribičev obdrži in dobi še dodaten polet.

Pa še tale zanimivost:
Prostovoljci društva Ekologi brez meja v okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012 izbirajo najboljšega ekokomika – humorista na ekološko temo! Prijavite se, potrebujete le kanček smisla za humor in zelene zavisti – pardon, zavesti!
Več o tem (vključno s prijavami) na spletni strani http://www.ocistimo.si

Highslide for Wordpress Plugin