Prispevki z značko ‘okolje’

Velika planina – Naravni alpski vrt

Občina Kamnik se je prijavila na mednarodni projekt »Nature experience – Brezmejna doživetja narave«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija. V projektu sodeluje 17 partnerjev tako iz Slovenije kot tudi Avstrije. Celoten znesek dodeljenih sredstev projekta znaša 2.348.455,72 evrov. Vrednost projekta namenjenega za občino Kamnik znaša 70.832 evrov, od tega je delež ESRR 57.196,84 evrov, nepovratna državna sredstva  znašajo 7.083,20 evrov, občina Kamnik pa bo prispevala 6.551,96 evrov. Projekt je sofinanciran v višini 91 odstotkov.

Prvotno je bila na Veliki planini načrtovana izdelava »alpinetuma«, vendar bi zaradi prevelikega posega le-to predstavljalo nasilje nad naravo, zato je celotna planina obravnavana kot Naravni alpski vrt. Strokovne podlage, ki so bile podlaga za pridobitev sredstev iz EU in kasneje tudi za določitev in ureditev 15 rastiščnih točk s počivališči ter njihovo predstavitev v publikaciji je pripravila Andreja Pogačar Špenko. V tem sklopu bo z njenim sodelovanjem posnet tudi kratek film o rastlinskem bogastvu Velike planine, ki se bo predvajal v interpretacijskem muzeju v Domžalskem domu.

Območje Velike planine predstavlja enega največjih sklenjenih travnatih območij, kjer v naravi raste bogata alpska flora travnatih pobočij in kraških kotanj kljub dejstvu, da bi morala biti Velika planina na višini 1600 nadmorske višine pokrita z gozdom. Značilnost tega območja je kratka rastna doba v kateri se zelo hitro odvijajo in prepletajo raznobarvni rastlinski sestavi. Ti se me seboj ločijo glede na višinske pasove in tako slikovito prispevajo k raznoliki obarvanosti Velike planine.

Rastišča oziroma kraji na Veliki planini obsegajo tako gorske gozdove in travnike, skalnata in travnata pobočja, skalne razpoke, melišča in grušč, vlažna rastišča ob vodnih lokah kot tudi snežne kotanje.

(več …)

Highslide for Wordpress Plugin