Kaj neki zažigajo na prostem v Livarni Titan Cimos? Intervencija 16 gasilcev!

Prebivalci soseščine Livarne Titan Cimos v Kamniku zaskrbljeno ugotavljamo, da v sosednji livarni v zgodnjih jutranjih urah na prostem zažigajo neznane snovi. Res je možno, da so to lahko tudi okolju neškodljive snovi, kot je suh les, vendar – človek, ki razmišlja okoljsko realistično že zaradi slabih izkušenj iz preteklosti v to kaj hitro podvomi.
Tokrat so ognjeni zublji plapolali kar dva zgodnja jutra zaporedoma: 14. in 15. septembra 2011.
Odgovorni v livarni, nalijte krajanom čistega vina!
Pripis:
16. septembra je direktor livarne mag. Drago Brence enemu od sosedov na vprašanje odgovoril, da so zažigali suh les.
Dva dni kasneje pa smo na spletišču PGD Kamnik lahko prebrali:
15.9.2011 Požar na območju tovarne Titan
Ob 6.29 smo bili obveščeni s strani ReCO 112, da naj bi na območju tovarne Titan prišlo do požara, vendar se točno ne ve, kaj gori.
Po prejemu prijave smo takoj izvozili z voziloma GVC 16/24 in TRV ter 9 gasilci na območje tovarne ter preverili prijavo. Ugotovili smo, da delavec nadzorovano kuri les in, da naše posredovanje ni potrebno. Delavca smo podučili, kako je potrebno ravnati v primeru nadzorovanega požiga (prijava požiga na ustrezne službe), s čimer se preprečijo nepotrebne intervencije ter se vrnili v dom. Intervencija je trajala pol ure, skupaj je sodelovalo 16 gasilcev. Na kraju je bil tudi kriminalist PP Kamnik.”

Neprijetne vonjave motijo prebivalce v okolici Svilanita

V okolici tovarn Svilanit in Eta v Kamniku se krajani že več let pritožujejo zaradi neprijetnih vonjav (smradu), ki izvirajo iz industrijskih čistilnih naprav.
Skupina krajanov je zato na inšpektorja za okolje Bojana Štravsa naslovila novo pritožbo in sicer:

Vljudno Vas spoštovani inšpektor za okolje in prostor g. Bojan Štraus prosimo, da opravite ponovni nadzor egalizacijskega bazena družbe Svilanit d.d. in Eta d.d. Kamnik. Namreč kljub izdani odločbi z vaše strani se še vedno v naravnem in življenjskem okolju občasno, predvsem v popoldanskem in nočnem času, pojavlja zelo moteči vonj (smrad).

Obrazložitev:
V odločbi ste med ostalimi ugotovitvami tudi zapisali, da je potrebno čistilno napravo sanirati do konca meseca oktobra leta 2010. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je v poročilu o meritvah in vrednotenju tehnoloških odpadnih voda v egalizacijskem bazenu družb Svilanit d.d. in Eta d.d. ugotovil, da so bile presežene mejne vrednosti. Res je, da se je sporna zadeva po vašem nadzoru izboljšala, vendar ne v celoti.

Ker se tehnološke odpadne vode iz omenjenega bazena iztekajo v kanalizacijsko omrežje, ki je napeljano vzdolž Kovinarske ceste (gledano priti proizvodnji podjetja Titan), se ne pojavlja občasni zelo moteči smrad samo v bližnji okolici podjetja Svilanit, temveč ga močno vonjajo vsi prebivalci Kovinarske, Steletove, morda pa tudi Ljubljanski (pritožbe v letu 2010) in Kajuhove ulici.

Ob tej priliki menimo, da je pomembno tudi zapisati, da se je bivši občinski svetnik in predsednik odbora za varovanje okolja v občini Kamnik Daniel Kovačič, angažiral že leta 2005 na podlagi sodelovanja z odgovornim v podjetju Svilanit d.d. g. Juretom Sedeljšakom. Leta 2010 je o sporni zadevi s dir. Podjetja Svilanit tudi opravi pogovor takratni podžupan g. Rudolf Pfajfar. Daniel Kovačič (strokovni sodelavec predsednika odbora za varovanje okolja g. M. Tonina), je 8. 6. 2011 pred vhodom v dvorišče podjetja Eta d.d., opravil pogovor z odgovornim v podjetju g. Stanetom Tomeljom. Omenjeni odgovorni delavec je pojasnil, da stanuje blizu zato ne more trditi, da občasno ne zazna neprijeten vonj, vendar se to zgodi zelo redko in nadaljeval, da bo obstoječe stanje ostalo enako. Povedal je tudi, da se je osebno angažiral pri izboljšanju te neprijetne situacije in da ne namerava sprejeti predsednika odbora za varovanje okolja v občini Kamnik g. M. Tonina, ker imata Eta in Svilanit sklenjeno pogodbo o vzdrževanju egalizacijskega bazena.

Odbor za varovanje okolja v občini Kamnik na 4. seji, ki je bila 18. maja 2011, pod točko Razno sprejel sledeče priporočilo. Navajamo: G. Daniel Kovačič je člane odbora seznanil, da je 16. maja obiskal podjetje Eta d.d. zaradi občasnega smradu in čistilne naprave. Predsednik odbora g. Matej Tonin je predlagal, naj se g. Kovačič s predstavniki Ete d.d. dogovori za sestanek, katerega se bosta udeležila g. Tonin in Kovačič. Konec navedka. V navedenem priporočilu ni zapisano, da se g. Kovačič ni 16. maja pogovarjal s predstavnikom podjetja Eta d.d., ker ta ni bil dosegljiv.

Vljudno Vas spoštovani inšpektor g. B. Štraus prosimo, da o morebitnih nepravilnostih ugotovljenih pri ponovnem nadzoru seznanite delovno telo občine Kamnik na naslov: Občina Kamnik, odbor za varovanje okolja, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.”

Prijavo zapisal: Daniel Kovačič, podpisalo pa jo je osem krajanov.

Iščem stare – nove člane Zelenih Kamnika

Kdo bo na celotnem območju občine Kamnik urejal okoljevarstveno problematiko?

Zeleni Slovenije – občinski odbor Kamnik, pozneje Zelena koalicija OO Kamnik, je leta 2009 prenehal delovati, kar je slabo glede urejanja okoljevarstvene problematike na celotnem območju občine Kamnik. Glede na dolgoletne izkušnje sem perečo okoljevarstveno problematiko nameraval reševati na podlagi predhodnega pogovora z županom g. Marjanom Šarcem, vendar za te vrste pogovora ni našel časa. Iz neuradnih virov pa je slišati, da je glede urejanja okoljevarstva eden (morda več) od občanov župana prosil za sprejem.

Vendar: če na kamniškem območju ne bo stranke ali močne civilne iniciative, ki se bo zavzemala za reševanje okoljevarstvene problematike, sem na osnovi dosedanjih petnajstletnih izkušenj prepričan, da se bo onesnaženost zraka slabšala, ne glede na zakonske in podzakonske predpise ter Evropske Direktive.

Vse zainteresirane vabim, da me za morebitno sodelovanje pokličejo preko gsm 051 676-566 ali sporočijo po e-mail; kodan7@gmail.com.

Daniel Kovačič

Perovska brv (Titanov most) je nevarno dotrajana

Naš krajan Matevž Skamen je posnel fotografije, ki lepo pokažejo, kako zelo dotrajana in vedno bolj nevarna je brv čez Kamniško Bistrico (Titanov most), ki povezuje Krajevno skupnost (Spodnje) Perovo z Zgornjim Perovim.

Pobudi občinskega svetnika Rudija Veršnika

Občinski svetnik Rudi Veršnik je na Občino Kamnik naslovil dve pobudi in jih za naš portal tudi na kratko komentiral. Tole je zapisal:

“V lanskem letu smo v občini Kamnik pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov.
Cena za odvoz se ni znižala, niti ni koncesionar ponudil možnosti uporabe manjše posode za odvoz mešanih odpadkov tistim, ki bi to želeli. Trdim, da na tem področju ni pravega reda, ne pri cenah ne pri posodah.
Tudi vprašanje ekoloških otokov še vedno ni primerno rešeno.

Spoštovani urednik, ti dve temi sta primerni zato, da spodbudimo občinsko upravo k ukrepanju in k pomoči občanom in ne zagovarjanju koncesionarja, kot se je zgodilo na seji občinskega sveta v prejšnjem mandatu.”

Highslide for Wordpress Plugin