Izpusti iz dimnika Eko Energetike se stopnjujejo

Krajani Duplice in Kamnika opažamo povečano intenziteto izpustov črnega, gostega, sajastega dima iz dimnika podjetja Eko Energetika (v lasti Tise d. o. o., nekdanje Pirolize). Od velikonočnih praznikov dalje se je število izbruhov povečalo, še posebej intenzivni so v popoldanskem in večernem času ter ob vikendih.

V četrtek, 2.6. je dimnik bruhal popoldan okoli 18h (v smeri Podgorja) in zvečer okoli 21h (v smeri Volčjega Potoka).

video 1: izpust dima 2. junija 2011 popoldan in zvečer

V soboto in nedeljo so se izpusti nadaljevali, svoj vrh pa je kurilnica dosegla v nedeljo zvečer, ko se je iz dimnika črno smodilo dobre pol ure. Dim in smrad je odnašalo v pljuča prebivalcev okoli Jakopičeve ulice, na vrtičkarske nasade ob železnici ter njive proti Podgorju. (več …)

Pogovore v zvezi s Tiso je treba nadaljevati

Problematika kurjenja biomase v bivši tovarni Stol, sedaj Tisa, se vleče že leta in gre za tipičen primer problema, ki ga ne rešujemo, dokler se to ne spremeni v popolno blokado. Žal imamo v slovenskem prostoru velik problem z uporabo konceptov participativne kulture, torej vključevanja različnih javnosti v pogovor in sodelovanje pri sprejemanju odločitev ter reševanju problemov. Primer Tise je samo eden v nizu podobnih, npr. Lafarge, vetrne elektrarne na Volovji rebri, umeščanje cest ali daljnovodov v prostor in lahko bi še naštevali.

Pred kratkim smo imeli na Odboru za okolje občinskega sveta ponovno pogovor o problematiki Tise. Na sestanku smo izoblikovali nekaj sklepov za ukrepanje občinske uprave. Jasna stališča v zvezi s kurjenjem biomase s strani občine so nujno potrebna, ker država v novih energetskih strategijah daje velik pomen ogrevanju z biomaso. Strokovna ekipa, ki je pripravila kamniški lokalni energetski koncept je poudarila, da imamo v občini dva objekta, ki bi z določenimi posodobitvami ter prilagoditvami lahko prevzela večji del oskrbe s toploto v centru občine, to sta kotlovnici v Svilanitu ter objekt Tise. Lokalni energetski koncept je bil medtem na občinskem svetu že sprejet, treba pa je poudariti, da ne gre za zavezujoči dokument.

Tudi zato se nam je v odboru za okolje zdelo, da je primeren trenutek, da se ponovno odpre pogovore s Tiso, da občina preveri razmišljanja ter načrte podjetja, tudi kako nameravajo rešiti konflikt s krajani, ki je dolgoročno slab za vsako podjetje. Glede na to, da so bile izčrpane že vse možnosti – sodišča, mediji, morda torej ni slabo, če se ponovno vrnemo k pogovarjanju kot eni od pridobitev civilizacije. Pogovori so bili sedaj ponovno začeti (kot smo bili seznanjeni iz lokalnih medijev), vendar to ni dovolj. Javnost je treba podrobno seznaniti kaj je bilo v pogovorih dogovorjeno. Javnost mora izvedeti ali je bilo kaj dogovorjeno glede čistosti biomase, ki je osnovni problem pri vsem skupaj?

(več …)

Dolga pot od onesnaževalca do proizvajalca “zelene” energije

Ponedeljkov velikonočni posip prebivalcev Duplice s pepelom, mastnimi sajami in smradom iz dimnika obrata za kurjenje biomase (v upravljanju Eko energetike, ki je v lasti podjetja Tisa d. o. o.) na Duplici je pokazal, da je onesnaževalec v še kako dobri kondiciji.

Na Duplici pozdravljamo dialog med občino in onesnaževalcem, zavedati se je pa treba, da bo zaupanje povrnjeno le z učinkovitimi prijemi, ki bodo lastnike kapitala prisilili k spoštovanju prebivalcev, spoštovanju narave in k spoštovanju zakonodaje. Glede na dejstvo, da okoliški prebivalci v letu 2011 še vedno trpimo izbruhe gostega sajastega dima, hrup delovnih strojev in obrata samega, kaže na to, da je bil dosedanji inšpekcijski nadzor izjemno neučinkovit.

Napovedi o postavitvi tabel in monitorjev se slišijo lepo in obetajoče. Tudi zagotovila, da so pri onesnaževalcu pripravljeni postaviti nadstrešek za biomaso, so ušesu prijetna in delujejo pomirjujoče. A vprašajmo se: kje bodo merilne sonde nameščene? Kdo jih bo namestil? Ali bo sistem zapečaten? Komu se bo poročalo rezultate? Kdo bo nadzoroval delovanje sistema?

Govori se, da je zaupanje med onesnaževalcem in prebivalci Duplice skopnelo. Da ga je treba ponovno vzpostaviti; in ena od poti da je tudi dialog s trenutnim upravljalcem obrata – Eko energetiko / Tiso. Pozivamo občino, kot tudi onesnaževalca, naj izkoristita postavljene temelje dialoga za izboljšanje razmer, ki bodo prebivalcem zagotovile čist zrak.

Žal kakovost biomase na deponiji onesnaževalca in izbruhi iz dimnika v minulih prazničnih dneh kažejo na to, da bosta morali obe strani še veliko postoriti, preden bomo prebivalci Duplice in Kamnika za onesnaževalca zraka v našem bivalnem okolju lahko uporabili drugo poimenovanje, ki bo temeljilo na strokovnem nadzoru snovi na vhodu in izhodu iz obrata, stalnih meritvah emisij zraka in medsebojnem zaupanju.

Župan s sodelavcem na obisku v dupliški TISI

13. aprila 2011 sta župan občine Kamnik Marjan Šarec in podsekretar za pospeševanje gospodarskega razvoja mag. Ivan Kenda obiskala podjetje Eko Energetika d.o.o., ki sodi v družbo TISA d.o.o. in deluje na nekdanjem območju Stola. Podjetje dobavlja toploto za daljinsko ogrevanje in proizvaja električno energijo.

Vodstvo podjetja jima je razkazalo objekte z nadzorno sobo ter deponijo za odpadni les in sekance.

V razgovoru so se vsi navzoči strinjali, da bi nadstrešnica nad zalogovnikom pomenila nižjo vsebnost vlage v gorivu in s tem boljše zgorevanje, prav tako bi večji odjem povečal izkoristek, kar pomeni, da bi kotel lahko obratoval pri optimalnih pogojih, zaradi večjega odjema pa bi z ustrezno cenovno politiko lahko uporabljali boljše gorivo.

Vodstvo podjetja je pripravljeno v nekaj mesecih na vidno mesto namestiti zaslon s stalnim prikazom parametrov zgorevanja, pripravljeni pa so tudi postaviti nadstrešnico.

Vodstvo podjetja je bilo obiska župana in podsekretarja zelo veselo, saj v zadnjih 10 letih obiska vodstva Občine Kamnik ni bilo.

(Vir: spletišče Občine Kamnik)

Občinski odbor za varstvo okolja o dupliški Tisi

17. marca je bila seja odbora za varovanje okolja kamniškega občinskega sveta, na kateri so predstavniki krajanov Duplice predstavili problematiko onesnaževanja zraka na Duplici.
Odbor je na podlagi tega in razprave, ki je sledila, sprejel naslednje sklepe, ki jih bo predložil v potrditev tudi občinskemu svetu:

1. Strokovne službe občinske uprave se zadolži, da:

– preverijo, ali zakonodajo predpisuje obvezno merjenje emisij za kurišča z močjo nad 3 MW,
– preverijo, ali obstaja uredba ali drug predpis o uporabi biomase, ki bi natančno predpisovala,
kakšno biomaso lahko kurijio kurišča podobna Tisinemu,
– preveri, kakšni bi bili pogoji in cena najema domžalske mobilne merilne naprave za merjenje emisij.

2. Župan in predstavnik odbora za varovanje okolja naj čimprej navežeta stik z vodstvom podjetja Tisa, da bi se dogovorili za skupen sestanek predstavnikov podjetja, občine in krajanov, na katerem bi poskušali najti ustrezno rešitev.

Izčrpno poročilo je na: http://www.kamnican.si/21564.html

Highslide for Wordpress Plugin