Arhiv za januar, 2011

Zaključki lanske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?

V torek, 25. januarja 2011, je v bil v Ljubljani posvet z naslovom »Zaključki akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?«, ki sta ga organizirala Državni svet RS in društvo Ekologi brez meja, udeležila pa se ga je tudi predstavnica kamniške Občine.

Na posvetu so oblikovali predloge za izboljšanje stanja na področju ravnanja z odpadki:
1.    izboljšanje nadzora in ukrepanja, predvsem na področju divjih odlagališč (zagotoviti zakonske osnove za zaposlitev večjega števila nadzornikov in možnost hitrejšega in bolj učinkovitega ukrepanja),
2.    jasno določena odgovornost za sanacije divjih odlagališč v Zakonu o varstvu okolja (predvsem nedvoumna razmejitev odgovornosti med državo in občino),
3.    poenotenje načinov ločevanja odpadkov za celo državo (vsa komunalna podjetja naj bi posode za odpadke čim bolj enotno opremila z nalepkami, na katerih mora biti napisano, kateri odpadki sodijo v posodo),
4.    sistematizacija in povečanje ozaveščanja (okoljske vsebine je treba sistemsko vključiti v nacionalni šolski program in poskrbeti za okoljsko razgledanost vseh učiteljev, izvajalce ravnanja z odpadki je treba zavezati k izvajanju dodatnih aktivnosti na področju ozaveščanja).

Nizkofrekvenčni hrup – pobuda poslanke mag. Bizjak Mlakarjeve ministru za okolje in prostor dr. Žarniću

Spoštovani gospod minister!

S poslanskim vprašanjem na 14. seji Državnega zbora, ki je bila 1. marca 2010, sem vas povprašala o načrtih Ministrstva za okolje in prostor glede priprave zakonodaje na področju varovanja prebivalstva pred nizkofrekvenčnim hrupom.

Vlade večine držav EU so namreč že uveljavile razne ukrepe za zmanjševanje nizkofrekvenčnega hrupa. Najbolj napredne države na tem področju so Velika Britanija, Švedska, Danska, Nemčija, Nizozemska in Poljska. Slovenije ni med temi državami. Problema nizkofrekvencnega hrupa pri nas ne zajema noben predpis.

Nizkofrekvenčni hrup je za ljudi praviloma neslišen ali le slabo slišen, ima pa negativne učinke na zdravje ljudi že tudi pri nizkih jakostih. Najpogostejše motnje so pritisk in bolečine v ušesih, vrtoglavica, neugodno počutje in depresivne motnje, kar lahko privede do nepopravljivih okvar živčnega in/ali kardiovaskularnega sistema. Dovolj močan nizkofrekvenčni hrup povzroča tudi slišne resonančne vibracije stavbnega pohištva, kar še dodatno moti in vznemirja prebivalce v izpostavljenih stavbah.
(več …)

Energetsko svetovalna pisarna v Kamniku

Občani, ki gradijo ali preurejajo stanovanje in potrebujejo kakršnekoli informacije v zvezi z ogrevanjem, izolacijo objekta, vgradnjo stavbnega pohištva ali pridobivanjem subvencij, se lahko oglasijo v Energetsko-svetovalni pisarni vsak torek med 17. in 20. uro.
Energetski svetovalec strokovno odgovori na vprašanja in pomaga rešiti probleme.
Energetsko-svetovalna pisarna deluje v prostorih Agencije za razvoj turizma in podjetništva na Glavnem trgu 2 v Kamniku.
Za pogovor z energetskim svetovalcem se morajo občani obvezno predhodno naročiti pri Miheli Veternik, Občina Kamnik, soba 59,
tel.: 01/8318-248, e-naslov: mihaela.veternik@kamnik.si.

Letos še popolnejši popis divjih odlagališč

divje odlagališčeEkologi brez meja pripravljajo nov projekt Popis odlagališč 2011. Ocenjujejo, da jih je v Sloveniji od 30.000 do 40.000, popisanih je le tretjina.
Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je bila leta 2010 nekaj izjemnega. Več kot 270.000 državljanov se je združilo, prevzeli smo odgovornost za svoj kraj in dokazali, kako uspešni smo lahko, kadar se vsi borimo za isti cilj. Prostovoljske čistilne akcije pa kljub mnogim pozitivnim učinkom problematike divjih odlagališč ne morejo trajno rešiti. Tudi če bi akcijo ponavljali, bi problem ostajal. Odpadki se vedno znova kopičijo. Moramo začeti delati na tem, da do nelegalnega odlaganja sploh ne bi prihajalo. S tem namenom je med aprilsko akcijo nastal prvi vseslovenski register divjih odlagališč, je zapisano na spletišču Društva Ekologi brez meja http://www.ocistimo.si/
(več …)

Pred odvozom smeti jih Publicus lahko tudi fotografira!

“V občinah Kamnik in Komenda smetarji pobirajo smeti s fotoaparatom”, je za časnik Žurnal potrdil Gregor Kranjec, tiskovni predstavnik podjetja za ravnanje z odpadki Publicus. “Naše ekipe, ki s smetarskimi vozili odvažajo odpadke, smo opremili s fotoaparati, da na terenu fotografirajo kakršnokoli nepravilno ravnanje in odlaganje odpadkov,” je pojasnil. Na sliki: smeti na kamniških Žalah 31. oktobra 2009 dopoldan (foto BN)
(več …)

Highslide for Wordpress Plugin