Archive for marec, 2011

Občinski odbor za varstvo okolja o dupliški Tisi

17. marca je bila seja odbora za varovanje okolja kamniškega občinskega sveta, na kateri so predstavniki krajanov Duplice predstavili problematiko onesnaževanja zraka na Duplici. Odbor je na podlagi tega in razprave, ki je sledila, sprejel naslednje sklepe, ki jih bo predložil v potrditev tudi občinskemu svetu: 1. Strokovne službe občinske uprave se zadolži, da: – […]

Kontrola pravilnega odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov

14. marca so predstavniki Občine Kamnik skupaj s predstavniki podjetja Publicus d.o.o. izvedli akcijo nadzora nad pravilnostjo odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil Odloka o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik. S temi nadzori ali akcijami se bo ugotavljalo ali se stanje ločenega zbiranja odpadkov […]

Eko tržnica od aprila dalje ob torkih in sobotah

Kamniška eko tržnica nam bo od aprila dalje nudila svoje izdelke ob istih dnevih in urah, kot sicer deluje običajna kamniška tržnica, torej TOREK in SOBOTA od 7. ure dalje. Ponudniki ekoloških prehrambenih izdelkov bodo imeli svoj prostor z napisom EKO KOTIČEK.

Je res vse v najlepšem redu?

Marca 2010 je Mihaela Brnot-Vetrnik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja, v odgovor na svetniško vprašanje Rudija Veršnika, pripravila kratko kronologijo nekajletnega podajanja žogic med državnimi organi in Občino Kamnik v zvezi z izpusti iz kurilnice biomase na Duplici. Direktor ARSO je v svojem odgovoru 1.3.2010 na občinske poizvedbe tako povedal, da obrat […]

Varčevanje z energijo je varčevanje z denarjem

Danes je svetovni dan varčevanja z energijo. Kot je ugotovila lanska raziskava o energetski učinkovitosti Slovenije, smo dokaj dobro osveščeni glede učinkovite rabe energije, a z njo večinoma ne ravnamo tako.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin