Arhiv za marec, 2011

Občinski odbor za varstvo okolja o dupliški Tisi

17. marca je bila seja odbora za varovanje okolja kamniškega občinskega sveta, na kateri so predstavniki krajanov Duplice predstavili problematiko onesnaževanja zraka na Duplici.
Odbor je na podlagi tega in razprave, ki je sledila, sprejel naslednje sklepe, ki jih bo predložil v potrditev tudi občinskemu svetu:

1. Strokovne službe občinske uprave se zadolži, da:

– preverijo, ali zakonodajo predpisuje obvezno merjenje emisij za kurišča z močjo nad 3 MW,
– preverijo, ali obstaja uredba ali drug predpis o uporabi biomase, ki bi natančno predpisovala,
kakšno biomaso lahko kurijio kurišča podobna Tisinemu,
– preveri, kakšni bi bili pogoji in cena najema domžalske mobilne merilne naprave za merjenje emisij.

2. Župan in predstavnik odbora za varovanje okolja naj čimprej navežeta stik z vodstvom podjetja Tisa, da bi se dogovorili za skupen sestanek predstavnikov podjetja, občine in krajanov, na katerem bi poskušali najti ustrezno rešitev.

Izčrpno poročilo je na: http://www.kamnican.si/21564.html

Kontrola pravilnega odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov

14. marca so predstavniki Občine Kamnik skupaj s predstavniki podjetja Publicus d.o.o. izvedli akcijo nadzora nad pravilnostjo odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil Odloka o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik. S temi nadzori ali akcijami se bo ugotavljalo ali se stanje ločenega zbiranja odpadkov na ekoloških otokih izboljšuje oziroma je isto ali pa se slabša.
Vir: Občina Kamnik. Podrobnosti preberite v poročilu na njihovi spletni strani www.kamnik.si

Eko tržnica od aprila dalje ob torkih in sobotah

Kamniška eko tržnica nam bo od aprila dalje nudila svoje izdelke ob istih dnevih in urah, kot sicer deluje običajna kamniška tržnica, torej TOREK in SOBOTA od 7. ure dalje.
Ponudniki ekoloških prehrambenih izdelkov bodo imeli svoj prostor z napisom EKO KOTIČEK.

Je res vse v najlepšem redu?

Marca 2010 je Mihaela Brnot-Vetrnik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja, v odgovor na svetniško vprašanje Rudija Veršnika, pripravila kratko kronologijo nekajletnega podajanja žogic med državnimi organi in Občino Kamnik v zvezi z izpusti iz kurilnice biomase na Duplici.
Direktor ARSO je v svojem odgovoru 1.3.2010 na občinske poizvedbe tako povedal, da obrat nima okoljevarstvenega dovoljenja in da je bila zadeva vrnjena v postopek in odločanje ARSO. Njegov sodelavec, inšpektor za okolje, pa je dan zatem, 2.3.2010, poslal odgovor, v katerem navaja, da kurilna naprava v kotlovnici Tise d.o.o. obratuje v skladu s predpisi in da je vse v najlepšem redu.
V začetku oktobra 2010 so prebivalci Duplice ponovno opazili gost črn dim, ki se je valil iz dimnika bližnje kurilnice. Skupaj s KS Duplica so na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) naslovili prijave, zaradi ogrožanja zdravja prebivalcev, onesnaževanja okolja in poškodb lastnine z izpusti. Svoje ogorčenje so podkrepili s slikovnim materialom. Od inšpektorata so zahtevali pojasnilo ali ima kurilna naprava veljavno okoljevarstveno dovoljenje in uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora kurilne naprave.

Tisa Duplica: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010Slika 1: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010

(več …)

Varčevanje z energijo je varčevanje z denarjem

Danes je svetovni dan varčevanja z energijo. Kot je ugotovila lanska raziskava o energetski učinkovitosti Slovenije, smo dokaj dobro osveščeni glede učinkovite rabe energije, a z njo večinoma ne ravnamo tako. (več …)

Highslide for Wordpress Plugin