E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

Podjetje ZEOS d.o.o., v sodelovanju s podjetjem PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana, organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme in odpadnih baterij pod sloganom »E-odpadke ločuj in okolje varuj!«, ki bo potekala v mesecu februarju. Tovrstne odpadke lahko občani Kamnika in Komende že sedaj oddate v okviru oddaje kosovnih odpadkov po sistemu »na klic« (naročilo brezplačnega odvoza na podlagi predhodno izpolnjenega kupona) oziroma jih pripeljete v Zbirni center Suhadole v obratovalnem času. Namen te akcije pa je, da se E-odpadki zajamejo individualno in s tem zmanjša možnost kakršnih koli mehanskih poškodb in posledično vnosa nevarnih snovi v okolje, ki jih določene naprave vsebujejo (računalniški monitorji, hladilno-zamrzovalni aparati, televizijski sprejemniki, …).

Torej, vsak občan Kamnika in Komende, ki bo med 1.2. in 1.3.2013 oddal katerikoli E-odpadek in/ali odpadno baterijo, na spodaj navedenih lokacijah bo, ob izpolnjenem kuponu (kontaktni podatki za potrebe nagradnega žrebanja), sodeloval v nagradnem žrebanju za HLADILNIK.

LOKACIJE ODDAJE:

· ZBIRNI CENTER SUHADOLE: od ponedeljka do petka med 6.00. in 16.00. uro ter v soboto med 9.00. in 13.00. uro.

Obenem vas vabimo, da manjše E-odpadke in odpadne baterije oddate ob ogledu E-TRANSFOMERJA. Gre za predstavitveno vozilo, ki je opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno opremo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene na strehi vozila. V notranjosti vozila si je možno ogledati razstavljene najbolj značilne električne in elektronske aparate ter poučni film o zbiranju in predelavi tovrstnih odpadkov. Vsekakor vredno ogleda.

E-TRANSFORMER SI LAHKO OGLEDATE:

· pred OŠ MARIJA VERA KAMNIK: v petek 15.2.2013 med 15. in 18. uro

· pred MERCATOR CENTROM KAMNIK: v soboto 16.2.2013 med 8. in 18. uro ter v nedeljo 17.2.2013 med 8. in 12. uro

· pred ŠPORTNO DVORANO V KOMENDI: v sredo 20.2.2013 med 8. in 18. uro

Povzeto po spletni strani www.publicus.si

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.