Archive for avgust, 2011

Okoljsko društvo EKOKAM ima spletno stran

Nedavno ustanovljeno kamniško okoljsko društvo EKOKAM že ima svojo spletno stran. Na njej objavlja prispevke iz kamniške okoljske problematike, za zdaj predvsem s področja onesnaževanja okolja na Duplici. Spletišče je dostopno na http://www.ekokam.si/

Znak za okolje (okoljska marjetica, Ecolabel)

Znak za okolje Evropske unije (eco-label flower oziroma okoljska marjetica) je zelo zanimiv instrument zagotavljanja varstva okolja, ki je prostovoljen in osnovan na tržni osnovi. Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Znak za okolje je znak, ki ga je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin