Archive for februar, 2011

Perovska brv (Titanov most) je nevarno dotrajana

Naš krajan Matevž Skamen je posnel fotografije, ki lepo pokažejo, kako zelo dotrajana in vedno bolj nevarna je brv čez Kamniško Bistrico (Titanov most), ki povezuje Krajevno skupnost (Spodnje) Perovo z Zgornjim Perovim.

Finančne spodbude za investicije v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije

Občina Kamnik je objavila možnosti za pridobitev državnih in občinskih nepovratnih finančnih sredstev (subvencij) za vgradnjo toplotnih črpalk, sončnih kolektorjev, peči za centralno ogrevanje, obnovo fasade, zamenjavo oken in podobno. Finančna sredstva za subvenciniranje so zagotovljena v državnem proračunu, zainteresirani državljani pa se lahko prijavimo na dva razpisa. Tudi Občina Kamnik ima v ta namen […]

Kamniški ekološki otoki so vedno manj “okolju prijazni”

Kamniški eko otoki so vedno manj “okolju prijazni”. Ljudje tudi na Kamniškem proizvajamo toliko odpadkov, da so naši ekološki otoki vedno bolj obremenjeni. Marsikdaj in marsikje že preobremenjeni! Beremo, da bo koncesionar Publicus po novem nepravilno odložene odpadke tudi fotografiral. S spodnjimi fotkami lahko sodelujemo, da bo lažje ugotovil, kako večstranski je ta problem. Iz […]

Star papir za novo upanje

Društvo Ekologi brez meja letošnjo pomlad pripravlja novo vseslovensko akcijo, v kateri bo lahko vsak prebivalec Slovenije dodal svoj list k boljšemu svetu. Tokrat bomo zbirali star papir. Star papir za novo upanje je geslo spomladanske dobrodelne okoljevarstvene akcije zbiranja starega papirja, ki bo v mesecu aprilu potekala po vseh krajih Slovenije. Sredstva, ki bodo […]

Odkrivanje kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki

Na občinski spletni strani je objavljen poziv k odkrivanju kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki: “Občina Kamnik, Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve – Prekrškovni organ, vedno znova in znova ugotavlja, da nekateri uporabniki javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ne upoštevajo določil Odloka načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin