Arhiv za februar, 2011

Perovska brv (Titanov most) je nevarno dotrajana

Naš krajan Matevž Skamen je posnel fotografije, ki lepo pokažejo, kako zelo dotrajana in vedno bolj nevarna je brv čez Kamniško Bistrico (Titanov most), ki povezuje Krajevno skupnost (Spodnje) Perovo z Zgornjim Perovim.

Finančne spodbude za investicije v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije

Občina Kamnik je objavila možnosti za pridobitev državnih in občinskih nepovratnih finančnih sredstev (subvencij) za vgradnjo toplotnih črpalk, sončnih kolektorjev, peči za centralno ogrevanje, obnovo fasade, zamenjavo oken in podobno.
Finančna sredstva za subvenciniranje so zagotovljena v državnem proračunu, zainteresirani državljani pa se lahko prijavimo na dva razpisa. Tudi Občina Kamnik ima v ta namen predvidena sredstva, razpis pa bo objavljen, ko bo sprejet občinski proračun za letos.
Podrobnosti iz obvestla najdete na spletni strani Občine Kamnik na http://goo.gl/meIwx

Kamniški ekološki otoki so vedno manj “okolju prijazni”

Kamniški eko otoki so vedno manj “okolju prijazni”. Ljudje tudi na Kamniškem proizvajamo toliko odpadkov, da so naši ekološki otoki vedno bolj obremenjeni. Marsikdaj in marsikje že preobremenjeni!
Beremo, da bo koncesionar Publicus po novem nepravilno odložene odpadke tudi fotografiral. S spodnjimi fotkami lahko sodelujemo, da bo lažje ugotovil, kako večstranski je ta problem. Iz teh, v februarju posnetih fotografij, se namreč lepo vidi, da je odpadkov preprosto preveč za sistem, kakršen je zdaj vpeljan. Ker ne moremo računati na to, da bomo krajani kaj kmalu proizvajali manj odpadkov, morata torej nekaj storiti Občina in njen koncesionar. Ali bo več zabojnikov na morda tudi več ekoloških otokih ali pa mora koncesionar pogosteje prazniti zabojnike. Odločiti se je treba in to nemudoma! Ker odvoz odpadkov itak plačujemo občani, ne bi smel biti vzrok za počasno reševanje tega problema pomanjkanje občinskega denarja.

Pri tem pa ne smemo spregledati dejstva, da ljudje proizvajamo vse preveč in vedno več odpadkov. Pri vzgoji in prevzgoji prebivalstva imata posebej pomembno vlogo tako lokalna skupnost kot (še bolj) država. Razne akcije naravovarstvenikov so vsekakor pohvalne in pomembne, a teža reševanja problema ne more “ležati” na prostovoljcih. Težave zaradi preveč odpadkov morajo reševati predvsem za to plačani ljudje.

Pripis 23. februarja 2011:  Občina Kamnik  je danes na svojem spletišču objavila sporočilo, da bo drastično kaznovala vsakogar, ki bo odpadke odložil poleg zabojnika. Globe so od 1000 evrov za posameznika do 4000 evrov za pravne osebe. Prav nič pa Občina ni obljubila, da bo povečala ali število odvozov odpadkov ali pa namestila več zabojnikov. Zdaj bo tisti, ki bo naletel na poln zabojnik papirja ali stekla, odpadke lahko peljal nazaj domov ali pa dirjal od enega do drugega ekološkega otoka in iskal zabojnik, ki še ni poln.

Star papir za novo upanje

Društvo Ekologi brez meja letošnjo pomlad pripravlja novo vseslovensko akcijo, v kateri bo lahko vsak prebivalec Slovenije dodal svoj list k boljšemu svetu. Tokrat bomo zbirali star papir.

Star papir za novo upanje je geslo spomladanske dobrodelne okoljevarstvene akcije zbiranja starega papirja, ki bo v mesecu aprilu potekala po vseh krajih Slovenije. Sredstva, ki bodo zbrana s pomočjo starega papirja, bodo šla na dva naslova – polovica sredstev bo namenjenih pomoči potrebnim v Sloveniji, druga polovica pa za financiranje humanitarnega projekta v Afriki. V okviru projekta bosta vzporedno potekali dve aktivnosti: akcija zbiranja starega papirja in nagradni natečaj zbiranja najboljšega predloga za dodelitev polovice sredstev od papirja.

Projekt bo kmalu možno spremljati na spletnem zemljevidu, kjer bodo označene tudi zbirne točke v naši občini, kamor bo podjetje Dinos brezplačno za en dan v aprilu pripeljalo zabojnik in poskrbelo za brezplačen odvoz zbranega papirja.
(Več o tem na spletišču http://ebm.si/p/star-papir/)

Odkrivanje kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki

Na občinski spletni strani je objavljen poziv k odkrivanju kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki:
“Občina Kamnik, Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve – Prekrškovni organ, vedno znova in znova ugotavlja, da nekateri uporabniki javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ne upoštevajo določil Odloka načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (43. odlok). Vse prepogosto se dogaja, da nekateri občani komunalne odpadke odlagajo ob zabojnike na ekoloških otokih, jih ne odlagajo v zabojnike, ki so namenjeni določeni vrsti odpadkov, saj so zabojniki na ekoloških otokih namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov ali celo komunalne odpadke odpeljejo v naravno okolje.

Občina Kamnik zato prosi vse občane, ki jim ni vseeno za izgled mesta, naselij in naravnega okolja, da v primeru, ko takšna ravnanja opazijo, sporočijo na občino kakršnekoli koristne informacije, ki bodo pripomogle k odkrivanju kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki. Informacije se lahko poda tudi anonimno.”

Naš komentar: Poziv je dobrodošel in je še en kamenček v mozaiku ukrepov za izboljšanje kakovosti našega bivalnega okolja. Manjkata pa v njem telefonska številka, ki jo je treba poklicati, in elektronski poštni naslov. Seveda pa naj na Občini ne pričakujejo, da jim bomo ob vsaki prijavi lahko navedli tudi geografske (GPS) koordinate onesnaženega okolja.

Highslide for Wordpress Plugin