Arhiv za december, 2010

Divja odlagališča odpadkov v Tunjicah in neurejena okolica ob cesti na Zgornje Perovo

Na slikah spodaj so divja odlagališča odpadkov v Tunjicah:

(kliknite slike za povečan prikaz)

Fotografije spodaj: Na levem bregu Kamniške Bistrice, kjer se od obvoznice odcepi cesta na Zgornje Perovo, smo jeseni 2010 lahko opazovali takole okoljsko idilo:


(kliknite slike za povečan prikaz)

Vprašanje svetnika Rudija Veršnika (marec 2010)

Na 32. seji Občinskega sveta, 24. marca 2010, je občinski svetnik Rudi Veršnik občinski upravi postavil naslednje vprašanje o onesnaževanju okolja s strani Tise d.o.o.:

Krajani Duplice že vrsto let opozarjajo na škodljive izpuste iz dimnika nekdanje Pirolize oz. današnje Tise. Kljub prizadevanjem posameznikov in civilne iniciative da se preneha s kurjenjem, ali vsaj uredijo ustrezne naprave za preprečitev škodljivih izpustov smo še danes priče dimu, ki se vali iz kurišča.

Po spektakularnem sklicu zbora krajanov na Duplici, ki ni prinesel nikakršnih zaključkov nismo slišali za nobene aktivnosti župana in občinske uprave, da bi kakor koli pomagali krajanom Duplice in jim skušali zagotoviti njihovo ustavno pravico živeti v okolju, kjer lahko dihajo sveži zrak, obešajo perilo, pobirajo užitno sadje in zelenjavo iz njihovih vrtov ter posedajo pred hišami in na vrtovih, ne da bi jih posipaval iz dimnika valeči prah.

Svetniki Slovenske Demokratske Stranke sprašujemo župana in občinsko upravo, kaj so naredili v času od spektakularnega zbora občanov do danes za zagotovitev normalnega življenja v okolici dimnika, čeprav je v tem obdobju že uveljavljena ostrejša zakonodaja na področju kurilnih naprav in njihovih izpustov, kaj boste še storili in končno kdaj, bodo krajani Duplice lahko živeli v čistem okolju kar je nesporno tudi njihova ustavna pravica.

(več …)

Nezdrava Duplica – 14. leto nemoči!

V reviji Dupličan je jeseni 2010 Bogdan Pogačar objavil spodnji sestavek, ki ga povzemamo v celoti:

Direktiva Evropske Unije je od držav članic zahtevala, da do 30. oktobra 2007 izdajo nova dovoljenja ali ponovno preučijo in po potrebi obnovijo obstoječa dovoljenja za vse industrijske obrate, ki so začeli delovati pred 30. oktobrom 1999.

Slovenija je le ena izmed šestih držav, ki ne spoštuje direktive EU o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, zato se bo morala zagovarjati pred Sodiščem Evropske skupnosti. Grozi pa ji kazen 80 mio evrov, ki jih bo država poravnala v naslednjih štirih letih. Glede na to, da imajo prebivalci južnega predela občine Kamnik (Perovo, Bakovnik, Šmarca, Volčji Potok, Duplica) redne upravičene pomisleke na kakovost zraka, ki ga dihajo in je del njihovega vsakdana, mi je tako brezbrižno delovanje države nedojemljivo. Dejstvo je, da živimo v gosto poseljenem območju in v neposredni bližini industrijskih obratov, ki obremenjujejo zrak z izpusti z naslova svoje dejavnosti. Seveda so to podjetja, ki tu delujejo že več let, in jih ni moč preseliti drugam, vendar je potrebno storiti vse za zmanjšanje izpustov v zrak. Ne gre samo za zdravje najbolj ogroženih skupin, kot so to otroci in ostareli, gre tudi za zmanjšanje vrednosti premičnin in nepremičnin na tem območju.

Najbolj boleč trn v peti nam je ”okolju prijazno” delovanje kurilne naprave na lesno biomaso podjetja Tisa d.o.o., ki nam že 13 let onemogoča kakovostno življenje.

(več …)

Highslide for Wordpress Plugin