Archive for november, 2010

Kako je z zbirjanjem nevarnih odpadkov v naši občini in kdaj bodo dodatni ekološki otoki v Šmarci?

Občinski svetnik Rudi Veršnik je na kamniško občinsko upravo leta 2009 naslovil tri ekološko obarvana vprašanja, in sicer kako je z zbiranjem nevarnih odpadkov, o postavitvi dodatnih ekoloških otokov v Šmarci in potrebi po odstranitvi odpadkov v SV delu Šmarce ob reki Kamniški Bistrici. Odgovore je pripravila Mihela Veternik, višja svetovalka za energetiko in varstvo […]

Kdaj sanacija brežin Kamniške Bistrice?

V Kamniškem občanu 26. 11. 1990 je Ivanka Novak v članku z naslovom Poplave na Perovem zapisala: »Podivjana Kamniška Bistrica je 1. novembra 1990 zjutraj dobesedno preplavila pretežni del krajevne skupnosti Perovo, pred vodo pa niso bili varni niti drugi, od vodotoka bolj oddaljeni objekti, kjer je vse kletne prostore poplavila podtalnica … Brez dvoma […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin