Prispevki z značko ‘divja odlagališča’

Čistilna akcija 24. marca na Kamniškem

V Kamniku se bodo v soboto, 24. marca 2012 ob 9:00, prostovoljci udeležili vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo 2012«, ki je del širšega projekta »World Cleanup 2012«. V minulih tednih je potekalo intenzivno sodelovanje med Občino Kamnik, društvom EkO KaM in predstavniki krajevnih skupnosti pri usklajevanju aktivnosti. Katere lokacije čistiti, kam odložiti odpadke, kako urediti odvoz, kakšni bodo približni stroški odvoza, kje bodo zbirna mesta?

Rezultate usklajevanj lahko strnemo v: (več …)

Letos še popolnejši popis divjih odlagališč

divje odlagališčeEkologi brez meja pripravljajo nov projekt Popis odlagališč 2011. Ocenjujejo, da jih je v Sloveniji od 30.000 do 40.000, popisanih je le tretjina.
Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je bila leta 2010 nekaj izjemnega. Več kot 270.000 državljanov se je združilo, prevzeli smo odgovornost za svoj kraj in dokazali, kako uspešni smo lahko, kadar se vsi borimo za isti cilj. Prostovoljske čistilne akcije pa kljub mnogim pozitivnim učinkom problematike divjih odlagališč ne morejo trajno rešiti. Tudi če bi akcijo ponavljali, bi problem ostajal. Odpadki se vedno znova kopičijo. Moramo začeti delati na tem, da do nelegalnega odlaganja sploh ne bi prihajalo. S tem namenom je med aprilsko akcijo nastal prvi vseslovenski register divjih odlagališč, je zapisano na spletišču Društva Ekologi brez meja http://www.ocistimo.si/
(več …)

Highslide for Wordpress Plugin