Prispevki z značko ‘Duplica’

Je res vse v najlepšem redu?

Marca 2010 je Mihaela Brnot-Vetrnik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja, v odgovor na svetniško vprašanje Rudija Veršnika, pripravila kratko kronologijo nekajletnega podajanja žogic med državnimi organi in Občino Kamnik v zvezi z izpusti iz kurilnice biomase na Duplici.
Direktor ARSO je v svojem odgovoru 1.3.2010 na občinske poizvedbe tako povedal, da obrat nima okoljevarstvenega dovoljenja in da je bila zadeva vrnjena v postopek in odločanje ARSO. Njegov sodelavec, inšpektor za okolje, pa je dan zatem, 2.3.2010, poslal odgovor, v katerem navaja, da kurilna naprava v kotlovnici Tise d.o.o. obratuje v skladu s predpisi in da je vse v najlepšem redu.
V začetku oktobra 2010 so prebivalci Duplice ponovno opazili gost črn dim, ki se je valil iz dimnika bližnje kurilnice. Skupaj s KS Duplica so na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) naslovili prijave, zaradi ogrožanja zdravja prebivalcev, onesnaževanja okolja in poškodb lastnine z izpusti. Svoje ogorčenje so podkrepili s slikovnim materialom. Od inšpektorata so zahtevali pojasnilo ali ima kurilna naprava veljavno okoljevarstveno dovoljenje in uvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora kurilne naprave.

Tisa Duplica: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010Slika 1: izpust gostega črnega sajastega dima 1.10.2010

(več …)

Nezdrava Duplica – 14. leto nemoči!

V reviji Dupličan je jeseni 2010 Bogdan Pogačar objavil spodnji sestavek, ki ga povzemamo v celoti:

Direktiva Evropske Unije je od držav članic zahtevala, da do 30. oktobra 2007 izdajo nova dovoljenja ali ponovno preučijo in po potrebi obnovijo obstoječa dovoljenja za vse industrijske obrate, ki so začeli delovati pred 30. oktobrom 1999.

Slovenija je le ena izmed šestih držav, ki ne spoštuje direktive EU o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, zato se bo morala zagovarjati pred Sodiščem Evropske skupnosti. Grozi pa ji kazen 80 mio evrov, ki jih bo država poravnala v naslednjih štirih letih. Glede na to, da imajo prebivalci južnega predela občine Kamnik (Perovo, Bakovnik, Šmarca, Volčji Potok, Duplica) redne upravičene pomisleke na kakovost zraka, ki ga dihajo in je del njihovega vsakdana, mi je tako brezbrižno delovanje države nedojemljivo. Dejstvo je, da živimo v gosto poseljenem območju in v neposredni bližini industrijskih obratov, ki obremenjujejo zrak z izpusti z naslova svoje dejavnosti. Seveda so to podjetja, ki tu delujejo že več let, in jih ni moč preseliti drugam, vendar je potrebno storiti vse za zmanjšanje izpustov v zrak. Ne gre samo za zdravje najbolj ogroženih skupin, kot so to otroci in ostareli, gre tudi za zmanjšanje vrednosti premičnin in nepremičnin na tem območju.

Najbolj boleč trn v peti nam je ”okolju prijazno” delovanje kurilne naprave na lesno biomaso podjetja Tisa d.o.o., ki nam že 13 let onemogoča kakovostno življenje.

(več …)

Highslide for Wordpress Plugin