Kontrola pravilnega odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov

14. marca so predstavniki Občine Kamnik skupaj s predstavniki podjetja Publicus d.o.o. izvedli akcijo nadzora nad pravilnostjo odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil Odloka o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik. S temi nadzori ali akcijami se bo ugotavljalo ali se stanje ločenega zbiranja odpadkov na ekoloških otokih izboljšuje oziroma je isto ali pa se slabša.
Vir: Občina Kamnik. Podrobnosti preberite v poročilu na njihovi spletni strani www.kamnik.si

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin