Kamnik dobil ekološko društvo EkO KaM

V Kamniku je bilo ustanovljeno Ekološko društvo EkO KaM. Društvo bo delovalo v občini Kamnik na področju varovanja okolja in prostora. Zavzemalo se bo za čisto in zdravo okolje ter vzpodbujalo osveščenost ljudi na področju ekologije ter družbenega razvoja.

Pobudniki in ustanovni člani društva so na ustanovnem zboru 31. maja 2011 sprejeli društveni statut in izvolili organe društva. Društvo je bilo v mesecu juniju tudi uradno registrirano in tako je mesto Kamnik dobilo organizacijo, ki bo opozarjala na okoljevarstvene probleme ter iskala poti k rešitvam za izboljšanje obstoječega stanja.

V občini Kamnik je kar nekaj odprtih ekoloških dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, počutje in kakovost bivanja prebivalcev mesta. Člani društva menijo, da lahko z vzpodbujanjem družbenega dialoga, osveščanjem prebivalstva in iskanjem konkretnih rešitev, pripomorejo k izboljšanju stanja okolja v občini Kamnik. Do vzpostavitve društvene spletne strani lahko zainteresirani občani podajo svoja mnenja, predloge in pobude po pošti na naslov “Ekološko društvo EkO KaM, Ljubljanska c. 33a, 1241 Kamnik”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin