Zaključki lanske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?

V torek, 25. januarja 2011, je v bil v Ljubljani posvet z naslovom »Zaključki akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?«, ki sta ga organizirala Državni svet RS in društvo Ekologi brez meja, udeležila pa se ga je tudi predstavnica kamniške Občine.

Na posvetu so oblikovali predloge za izboljšanje stanja na področju ravnanja z odpadki:
1.    izboljšanje nadzora in ukrepanja, predvsem na področju divjih odlagališč (zagotoviti zakonske osnove za zaposlitev večjega števila nadzornikov in možnost hitrejšega in bolj učinkovitega ukrepanja),
2.    jasno določena odgovornost za sanacije divjih odlagališč v Zakonu o varstvu okolja (predvsem nedvoumna razmejitev odgovornosti med državo in občino),
3.    poenotenje načinov ločevanja odpadkov za celo državo (vsa komunalna podjetja naj bi posode za odpadke čim bolj enotno opremila z nalepkami, na katerih mora biti napisano, kateri odpadki sodijo v posodo),
4.    sistematizacija in povečanje ozaveščanja (okoljske vsebine je treba sistemsko vključiti v nacionalni šolski program in poskrbeti za okoljsko razgledanost vseh učiteljev, izvajalce ravnanja z odpadki je treba zavezati k izvajanju dodatnih aktivnosti na področju ozaveščanja).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin