Prvo letošnjo kontrola pravilnosti ločevanja odpadkov – Publicus

V sredo, 25. aprila 2012, so predstavnika podjetja PUBLICUS d.o.o. Ljubljana in občinski redar izvedli prvo letošnjo kontrolo pravilnosti ločevanja odpadkov v okviru posod, ki so nameščene na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik.

Pregledanih je bilo 11 »ekoloških otokov«. Splošne ugotovitve so naslednje; ločeno zbiranje papirja in kartona (črna posoda z modrim pokrovom) ter stekla (črna posoda z zelenim pokrovom) je zgledno. V omenjenih zabojnikih le izjemoma končajo odpadki, ki tja ne sodijo. Izboljšuje se tudi ločeno zbiranje embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom), vseeno pa občani v odgovarjajoče zabojnike še vedno prevečkrat nepravilno odlagate ostanek komunalnih odpadkov (na primer steklena volna) ter raznorazne kosovne odpadke (dežnik, metla, kopalniška oprema, …). Predvsem za slednje bi še enkrat opozorili na možnost brezplačnega odvoza »na klic« dvakrat letno (sistem kuponov), ki pripada vsakemu gospodinjstvu v občini. Občane torej naprošamo, da tovrstne odpadke ne nosite na »ekološke otoke« in jih ne odlagate v ali ob zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako opažamo, da občani velikokrat, tam kjer sta na ekološkem otoku za posamezno vrsto odpadkov postavljena dva zabojnika (recimo 2 zabojnika za papir in karton), do vrha in čez napolnite 1 posodo, medtem, ko ostane druga nerazumljivo na pol prazna.

Celokupna ocena kontrole je, da večina občanov zadovoljivo ločuje in odlaga odpadke v posode za ločeno zbiranje odpadkov na »ekoloških otokih«. Še vedno pa se pojavljajo individualni kršitelji, predvsem raznorazni samostojni podjetniki (oknarji, slikopleskarji, montažerji, gradbeni podizvajalci, ipd …), ki na »ekološke otoke« prinašajo ostanke od svojega dela (predvsem odpadni gradbeni material, kopalniško opremo, odpadno plastiko, izolacijski material, električne kable, …) in s tem uničujejo trud ostalih občanov, ki vestno ločujejo in odlagajo odpadke.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin