Pogovore v zvezi s Tiso je treba nadaljevati

Problematika kurjenja biomase v bivši tovarni Stol, sedaj Tisa, se vleče že leta in gre za tipičen primer problema, ki ga ne rešujemo, dokler se to ne spremeni v popolno blokado. Žal imamo v slovenskem prostoru velik problem z uporabo konceptov participativne kulture, torej vključevanja različnih javnosti v pogovor in sodelovanje pri sprejemanju odločitev ter reševanju problemov. Primer Tise je samo eden v nizu podobnih, npr. Lafarge, vetrne elektrarne na Volovji rebri, umeščanje cest ali daljnovodov v prostor in lahko bi še naštevali.

Pred kratkim smo imeli na Odboru za okolje občinskega sveta ponovno pogovor o problematiki Tise. Na sestanku smo izoblikovali nekaj sklepov za ukrepanje občinske uprave. Jasna stališča v zvezi s kurjenjem biomase s strani občine so nujno potrebna, ker država v novih energetskih strategijah daje velik pomen ogrevanju z biomaso. Strokovna ekipa, ki je pripravila kamniški lokalni energetski koncept je poudarila, da imamo v občini dva objekta, ki bi z določenimi posodobitvami ter prilagoditvami lahko prevzela večji del oskrbe s toploto v centru občine, to sta kotlovnici v Svilanitu ter objekt Tise. Lokalni energetski koncept je bil medtem na občinskem svetu že sprejet, treba pa je poudariti, da ne gre za zavezujoči dokument.

Tudi zato se nam je v odboru za okolje zdelo, da je primeren trenutek, da se ponovno odpre pogovore s Tiso, da občina preveri razmišljanja ter načrte podjetja, tudi kako nameravajo rešiti konflikt s krajani, ki je dolgoročno slab za vsako podjetje. Glede na to, da so bile izčrpane že vse možnosti – sodišča, mediji, morda torej ni slabo, če se ponovno vrnemo k pogovarjanju kot eni od pridobitev civilizacije. Pogovori so bili sedaj ponovno začeti (kot smo bili seznanjeni iz lokalnih medijev), vendar to ni dovolj. Javnost je treba podrobno seznaniti kaj je bilo v pogovorih dogovorjeno. Javnost mora izvedeti ali je bilo kaj dogovorjeno glede čistosti biomase, ki je osnovni problem pri vsem skupaj?

Reševanje situacije bomo presojali tudi po tem, če bo začela delovati merilna naprava, ki jo sedaj obljublja podjetje. Vendar pa se bo zid nezaupanja med krajani in podjetjem začel rušiti šele takrat, ko bo javnost videla rezultate, in če ji bo dana možnost stalnega nadzora nad energentom, ki ga podjetje uporablja. Žal je bilo nezaupanje prignano tako daleč, da se bodo želeli krajani na lastne oči prepričati ali gorivo res ne vsebuje več nobenih ostankov.

Razreševanje tega problema kot rečeno ni pomembno samo zaradi zahtev krajanov in zagotavljanja zdravega okolja. Pomembno je tudi z vidika nadaljnjega delovanja podjetja v tem okolju ter možnosti zagotavljanja ogrevanja za večje število objektov kot doslej, kot je to predlagano Lokalnem energetskem konceptu.

Prav tako pa dan danes ni več nepomembno vprašanje kako se ogrevamo, od kje so naši energenti in kako se pridobiva energija. Gre za trajnostno obnašanje, zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv, pomembna je cena in dostopnost ter zanesljivost energenta. Zato je potrebno predvideti tudi lokalno oskrbo z energenti. Poleg tega je transport drag ter okoljsko sporen, prenos preko vodov na daljše razdalje pa pomeni velike izgube. Samo spomnimo se 2 leti nazaj, ko je velik del Evrope zmrzoval zaradi tega, ker je Rusija zaprla dotok plina v Evropo.

Zaradi vsega naštetega je odkrit pogovor okoli Tise tako pomemben in mora temeljiti na jasnih stališčih, čemur bodo sledile ustrezne rešitve. K pogovorom pa morajo biti povabljeni vsi, ki se jih problem dotika, torej tudi krajani oziroma krajevna skupnost in strokovna javnost.

Mateja Poljanšek, občinska svetnica LDS

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin