Perovanje 2012: tudi predavanja o samopreskrbi in partnerskem kmetijstvu

V nedeljo, 20. maja, bo na Perovem v Kamniku spet Perovanje. V sklopu te pestre celodnevne prireditve je tudi predstavitev delovanja Zavoda Periferija, ki nam bo pri perovski brvi čez Bistrico pripravil samostojen program in sicer:
ob 15.30 se pričnejo predavanja o samopreskrbi in partnerskem kmetijstvu. Sledijo glasbena in kaligrafska delavnica  in delavnica priprave veganskih namazov.
Pridite, zanimivo in poučno bo!
Več o Perovanju 2012 in program vseh prireditev: http://kamavt.si/skd/
Več o Zavodu Periferija pa na http://www.facebook.com/zavod.periferija

Prvo letošnjo kontrola pravilnosti ločevanja odpadkov – Publicus

V sredo, 25. aprila 2012, so predstavnika podjetja PUBLICUS d.o.o. Ljubljana in občinski redar izvedli prvo letošnjo kontrolo pravilnosti ločevanja odpadkov v okviru posod, ki so nameščene na »ekoloških otokih« na območju Občine Kamnik.

Pregledanih je bilo 11 »ekoloških otokov«. Splošne ugotovitve so naslednje; ločeno zbiranje papirja in kartona (črna posoda z modrim pokrovom) ter stekla (črna posoda z zelenim pokrovom) je zgledno. V omenjenih zabojnikih le izjemoma končajo odpadki, ki tja ne sodijo. Izboljšuje se tudi ločeno zbiranje embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom), vseeno pa občani v odgovarjajoče zabojnike še vedno prevečkrat nepravilno odlagate ostanek komunalnih odpadkov (na primer steklena volna) ter raznorazne kosovne odpadke (dežnik, metla, kopalniška oprema, …). Predvsem za slednje bi še enkrat opozorili na možnost brezplačnega odvoza »na klic« dvakrat letno (sistem kuponov), ki pripada vsakemu gospodinjstvu v občini. Občane torej naprošamo, da tovrstne odpadke ne nosite na »ekološke otoke« in jih ne odlagate v ali ob zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako opažamo, da občani velikokrat, tam kjer sta na ekološkem otoku za posamezno vrsto odpadkov postavljena dva zabojnika (recimo 2 zabojnika za papir in karton), do vrha in čez napolnite 1 posodo, medtem, ko ostane druga nerazumljivo na pol prazna.

Celokupna ocena kontrole je, da večina občanov zadovoljivo ločuje in odlaga odpadke v posode za ločeno zbiranje odpadkov na »ekoloških otokih«. Še vedno pa se pojavljajo individualni kršitelji, predvsem raznorazni samostojni podjetniki (oknarji, slikopleskarji, montažerji, gradbeni podizvajalci, ipd …), ki na »ekološke otoke« prinašajo ostanke od svojega dela (predvsem odpadni gradbeni material, kopalniško opremo, odpadno plastiko, izolacijski material, električne kable, …) in s tem uničujejo trud ostalih občanov, ki vestno ločujejo in odlagajo odpadke.

Občina Kamnik spodbuja izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije

Občina Kamnik je 13. aprila na občinski spletni strani www.kamnik.si v rubriki »Javna naročila in razpisi« objavila Javni razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2012:

  • vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,
  • vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode,
  • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov,
  • vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev je v letošnjem občinskem proračunu zagotovljeno 17.550 evrov. Višina nepovratnih sredstev, ki jih prosilec lahko dobi za posamezen ukrep, se določi v skladu z merili za dodelitev sredstev, ki so sestavni del razpisa.

Občina Kamnik daje v letošnjem razpisu poudarek subvencioniranju vgradnje specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso ter vgradnji solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju. Če se investitor odloči za vgradnjo energijsko učinkovitega kotla, je smiselno izvesti še drugi ukrep – vgradnjo solarnih sistemov in tako zagotoviti celovito rešitev toplotne oskrbe objekta. Nepovratna sredstva lahko prosilec pridobi za oba ukrepa, in sicer za vgradnjo specialne kurilne naprave do 20 odstotkov cene kurilne naprave, vendar največ 1.800 evrov, za vgradnjo solarnih sistemov pa največ 120 evrov/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12 m2 sprejemnikov sončne energije.

Prosilec lahko za izveden ukrep pridobi občinska in državna nepovratna sredstva. Javni razpis in dokumentacija za prijavo za pridobitev državnih nepovratnih sredstev sta objavljena na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki »Razpisi«.

Razpisno dokumentacijo z vlogo za dodelitev občinskih nepovratnih sredstev za posamezne razpisane ukrepe lahko prosilci dobijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1 v pritličju). Objavljena je tudi na spletni strani občine Kamnik: www.kamnik.si v rubriki »Javna naročila in razpisi«. Zadnji rok za oddajo vlog je 25. september 2012.

Prosilci lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Kamnik (Mihela Veternik, soba št. 59, tel. št. 831 82 48, e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si).

1. kamniška izmenjava slovenskih avtohtonih semen in sadik

Seme je popolnost v mirovanju. Utrip življenja ga predrami in v zemljo požene koreninico, s tem se zave prostora v katerem živi. Proti nebu požene steblce z nežnimi listki, ter svetu podari svoje mnogetere darove.

Močno vez človeka z naravo predstavljajo semena. V različnih pokrajinah skozi čas, so se razvila s pomočjo narave in ljudi različne sorte, ki so odražale posebnosti kraja, kjer so bile vzgojene. Prav te, domače sorte nudijo poleg okusnih plodov tudi zdravje ljudem, kajti s svojo prilagojenostjo specifičnosti kraja so bolj zdrave in odporne, s tem pa odpade kemično tretiranje rastlin.

Torej, vabljena vsa avtohtona, domača semena in sadike v izmenjavo ali v dar tistim, ki svojih semen še nimajo, da jih bodo posadili in naslednjo sezono izmenjali tudi sami. Semena bomo ohranili tudi z vpisom v semensko knjigo, pri semenski mizici pa bo na voljo več informacij o pomembnosti avtohtonih rastlinskih vrst in sort.

Vidimo se v četrtek, 19. aprila, od 16.30 ure dalje na Zapricah ob pravljičnem zeliščnem vrtičku. V primeru dežja pa v četrtek, 26. aprila.

Besedilo: Kaja Pohar

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 4. aprilom 2012 v občinah na območjih Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Koper, Nova Gorica, Postojna, Ljubljana in Kranj. Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za gozdarstvo, kmetijstvo in hrano in Policija bodo na teh območjih prenehale izvajati poostren nadzor.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin