E-ODPADKE LOČUJ in OKOLJE VARUJ

Podjetje ZEOS d.o.o., v sodelovanju s podjetjem PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana, organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme in odpadnih baterij pod sloganom »E-odpadke ločuj in okolje varuj!«, ki bo potekala v mesecu februarju. Tovrstne odpadke lahko občani Kamnika in Komende že sedaj oddate v okviru oddaje kosovnih odpadkov po sistemu »na klic« (naročilo brezplačnega odvoza na podlagi predhodno izpolnjenega kupona) oziroma jih pripeljete v Zbirni center Suhadole v obratovalnem času. Namen te akcije pa je, da se E-odpadki zajamejo individualno in s tem zmanjša možnost kakršnih koli mehanskih poškodb in posledično vnosa nevarnih snovi v okolje, ki jih določene naprave vsebujejo (računalniški monitorji, hladilno-zamrzovalni aparati, televizijski sprejemniki, …).

Torej, vsak občan Kamnika in Komende, ki bo med 1.2. in 1.3.2013 oddal katerikoli E-odpadek in/ali odpadno baterijo, na spodaj navedenih lokacijah bo, ob izpolnjenem kuponu (kontaktni podatki za potrebe nagradnega žrebanja), sodeloval v nagradnem žrebanju za HLADILNIK.

LOKACIJE ODDAJE:

· ZBIRNI CENTER SUHADOLE: od ponedeljka do petka med 6.00. in 16.00. uro ter v soboto med 9.00. in 13.00. uro.

Obenem vas vabimo, da manjše E-odpadke in odpadne baterije oddate ob ogledu E-TRANSFOMERJA. Gre za predstavitveno vozilo, ki je opremljeno z najnovejšo multimedijsko in svetlobno opremo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, nameščene na strehi vozila. V notranjosti vozila si je možno ogledati razstavljene najbolj značilne električne in elektronske aparate ter poučni film o zbiranju in predelavi tovrstnih odpadkov. Vsekakor vredno ogleda.

E-TRANSFORMER SI LAHKO OGLEDATE:

· pred OŠ MARIJA VERA KAMNIK: v petek 15.2.2013 med 15. in 18. uro

· pred MERCATOR CENTROM KAMNIK: v soboto 16.2.2013 med 8. in 18. uro ter v nedeljo 17.2.2013 med 8. in 12. uro

· pred ŠPORTNO DVORANO V KOMENDI: v sredo 20.2.2013 med 8. in 18. uro

Povzeto po spletni strani www.publicus.si

Mala komunalna čistilna naprava

Na tistih območjih, kjer ni kanalizacije, morajo lastniki hiš najkasneje do konca leta 2017 zgraditi male komunalne čistilne naprave (MKČN). Že od leta 2007 je namreč v veljavi Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki zavezuje lastnike hiš, da se priključijo na kanalizacijo. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice, ki pa dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redno praznjenje in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (komunalna podjetja).

Kaj je mala komunalna čistilna naprava?

MKČN je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE (populacijskih enot), v kateri se komunalna odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo na naslednji način:

  • s prezračevanjem v naravnih ali prezračevalnih lagunah,
  • v bioloških reaktorjih z aktivnim blatom,
  • v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso,
  • z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin.

Za MKČN se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, iz katere se očiščena voda odvaja neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.

Na območju občine Kamnik, bodo predvsem prišle v poštev MKČN za manj kot 50 PE in MKČN za individualne stanovanjska hiše. Glede na samo poseljenost občine, je veliko manjših težko dostopnih zaselkov, do katerih je izgradnja kanalizacijske infrastrukture neracionalna. Za manjše zaselke se tako priporoča manjša MKČN do zmogljivosti 50 populacijskih enot, katero uporabniki lahko upravljajo sami. Pri individualnih stanovanjskih hišah, pa je potrebno v naprej predvideti možnost povečanja oz. zmanjšanja uporabnikov (stanovalcev), da se izognemo višjim stroškom vzdrževanja MKČN ter njeno nemoteno delovanje.

Vir: www.kamnik.si

Božično novoletna praznična Šutna

Ni kaj! Ta dva lokala na Šutni nasproti zvonika sta pa res poskrbela za praznično vzdušje na Šutni.

(kliknite fotografijo za povečan prikaz)

November 1990 se k sreči ni ponovil

Slovenijo so v teh dneh prizadele stoletne poplave. Svoje bregove je prestopila tudi Kamniška Bistrica na Perovem, a k sreči hujšega ni bilo.

Visoka Bistrica je nevarno zapretila in pognala strah v kosti zlasti prebivalcem, ki živijo tik ob hudourniku. Obudila pa je tudi temne spomine marsikaterega krajana KS Perovo, ki živi več deset metrov stran od Bistrice. Dvig podtalnice je namreč 1. novembra 1990 povzročil, da ni pod vodo plaval le pas ob Bistrici (Kovinarska cesta, Pot 27. julija), temveč velik del KS Perovo (Livarska, Zikova ulica, Steletova cesta, Podlimbarskega pot …). Škoda v KS Perovo je bila, kljub znatno manjši poselitvi kot danes, v letu 1990 ogromna.

Bistrica je 5. novembra 2012 prestopila svoj breg ob perovskem jezu in vnovič opozorila na nujno potrebno sanacijo brežin Kamniške Bistrice na Perovem, na neustrezno čiščenje gozdov, zlasti pa na nevarnost Titanovega jeza. Opozorila je na nevarnosti, na katere krajani Perovega že vse od leta 1990 opozarjamo pristojne. Še do danes pa žal do celotne, že tudi obljubljene sanacije vodotoka ni prišlo.

Ne le zaradi manj padavin, kot jih je bil Kamnik in Perovo deležen v letu 1990, temveč tudi zaradi prisebnosti nekaj krajanov samih, ki so pravočasno pričeli z reševanje situacije na Titanovem jezu, je Perovo tokrat ušlo najhujšemu. Prav Titanov jez (oz. nepravočasen dvig zapornic in drevje, ki je onemogočilo pretok vode) je bil namreč največji vzrok za tako obširne poplave na Perovem v letu 1990.

Poglejte si spodnje fotografije, ki jih je 5. novembra 2012 posnel Matevž Skamen.

Vir: http://kamavt.si/ksperovo/

Oddajte nevarni odpadek, da okolju ne bo potreben obkladek! 13. in 20. oktobra – občina Kamnik

Highslide for Wordpress Plugin