Občina Kamnik spodbuja izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije

Občina Kamnik je 13. aprila na občinski spletni strani www.kamnik.si v rubriki »Javna naročila in razpisi« objavila Javni razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2012:

  • vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,
  • vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode,
  • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov,
  • vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev je v letošnjem občinskem proračunu zagotovljeno 17.550 evrov. Višina nepovratnih sredstev, ki jih prosilec lahko dobi za posamezen ukrep, se določi v skladu z merili za dodelitev sredstev, ki so sestavni del razpisa.

Občina Kamnik daje v letošnjem razpisu poudarek subvencioniranju vgradnje specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso ter vgradnji solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju. Če se investitor odloči za vgradnjo energijsko učinkovitega kotla, je smiselno izvesti še drugi ukrep – vgradnjo solarnih sistemov in tako zagotoviti celovito rešitev toplotne oskrbe objekta. Nepovratna sredstva lahko prosilec pridobi za oba ukrepa, in sicer za vgradnjo specialne kurilne naprave do 20 odstotkov cene kurilne naprave, vendar največ 1.800 evrov, za vgradnjo solarnih sistemov pa največ 120 evrov/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12 m2 sprejemnikov sončne energije.

Prosilec lahko za izveden ukrep pridobi občinska in državna nepovratna sredstva. Javni razpis in dokumentacija za prijavo za pridobitev državnih nepovratnih sredstev sta objavljena na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki »Razpisi«.

Razpisno dokumentacijo z vlogo za dodelitev občinskih nepovratnih sredstev za posamezne razpisane ukrepe lahko prosilci dobijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1 v pritličju). Objavljena je tudi na spletni strani občine Kamnik: www.kamnik.si v rubriki »Javna naročila in razpisi«. Zadnji rok za oddajo vlog je 25. september 2012.

Prosilci lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Kamnik (Mihela Veternik, soba št. 59, tel. št. 831 82 48, e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin