Nizkofrekvenčni hrup – pobuda poslanke mag. Bizjak Mlakarjeve ministru za okolje in prostor dr. Žarniću

Spoštovani gospod minister!

S poslanskim vprašanjem na 14. seji Državnega zbora, ki je bila 1. marca 2010, sem vas povprašala o načrtih Ministrstva za okolje in prostor glede priprave zakonodaje na področju varovanja prebivalstva pred nizkofrekvenčnim hrupom.

Vlade večine držav EU so namreč že uveljavile razne ukrepe za zmanjševanje nizkofrekvenčnega hrupa. Najbolj napredne države na tem področju so Velika Britanija, Švedska, Danska, Nemčija, Nizozemska in Poljska. Slovenije ni med temi državami. Problema nizkofrekvencnega hrupa pri nas ne zajema noben predpis.

Nizkofrekvenčni hrup je za ljudi praviloma neslišen ali le slabo slišen, ima pa negativne učinke na zdravje ljudi že tudi pri nizkih jakostih. Najpogostejše motnje so pritisk in bolečine v ušesih, vrtoglavica, neugodno počutje in depresivne motnje, kar lahko privede do nepopravljivih okvar živčnega in/ali kardiovaskularnega sistema. Dovolj močan nizkofrekvenčni hrup povzroča tudi slišne resonančne vibracije stavbnega pohištva, kar še dodatno moti in vznemirja prebivalce v izpostavljenih stavbah.

Po poznanih podatkih naj bi v Sloveniji za to področje ne bilo delovno varstvenih predpisov, čeprav so zaposleni pogosto med delom izpostavljeni temu valovanju.

Na vprašanje, kdaj naj bi se to področje uredilo tudi v Sloveniji, ste med drugim povedali, da ste bili v Kanadi, kjer imajo te predpise od leta 2007. Menili ste, naj bi bila to ena izmed prihodnjih nalog vašega ministrstva.

16. avgusta preteklega leta, ko je minilo pet mesecev od postavitve poslanskega vprašanja, sem vas po elektronski pošti povprašala glede zakonskih ukrepov, h katerim naj bi že pristopilo vaša ministrstvo, da bi se ustrezno razrešil problem nizkofrekvenčnega hrupa. Hkrati sem vam poslala rezultate študij vplivov na zdravje ljudi, ki živijo na območju nizkofrekvenčnega hrupa nižjih jakosti. Pobudniki tega poslanskega vprašanja, ki prav tako kot jaz pričakujejo vaše ukrepanje, so občani, ki imajo težave zaradi nizkofrekvenčnega hrupa.

Ker ni bilo odgovora na moje vprašanje, sem vas o tem ponovno povprašala dne 3.9.2010 in nato ustno ob najinem osebnem srečanju.

Ker doslej ni bilo ustreznega odgovora, vas s tem dopisom prosim za naslednja pisna odgovora:
1. kaj ste vi oziroma Ministrstvo za okolje in prostor v letu dni od postavitv e poslanskega vprašanja naredili za razrešitev problema nizkofrekvenčnega hrupa v Sloveniji in
2. ali oziroma kdaj lahko pričakujemo zakonodajo, ki bi ta problem razrešila.

S spoštovanjem,
mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

—————————————–
Pripis urednika spletišča:
Več o nizkofrekvenčnem hrupu in njegovi škodljivosti za zdravje ljudi je na spletišču
http://nf-hrup.si/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin