Neprijetne vonjave motijo prebivalce v okolici Svilanita

V okolici tovarn Svilanit in Eta v Kamniku se krajani že več let pritožujejo zaradi neprijetnih vonjav (smradu), ki izvirajo iz industrijskih čistilnih naprav.
Skupina krajanov je zato na inšpektorja za okolje Bojana Štravsa naslovila novo pritožbo in sicer:

Vljudno Vas spoštovani inšpektor za okolje in prostor g. Bojan Štraus prosimo, da opravite ponovni nadzor egalizacijskega bazena družbe Svilanit d.d. in Eta d.d. Kamnik. Namreč kljub izdani odločbi z vaše strani se še vedno v naravnem in življenjskem okolju občasno, predvsem v popoldanskem in nočnem času, pojavlja zelo moteči vonj (smrad).

Obrazložitev:
V odločbi ste med ostalimi ugotovitvami tudi zapisali, da je potrebno čistilno napravo sanirati do konca meseca oktobra leta 2010. Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je v poročilu o meritvah in vrednotenju tehnoloških odpadnih voda v egalizacijskem bazenu družb Svilanit d.d. in Eta d.d. ugotovil, da so bile presežene mejne vrednosti. Res je, da se je sporna zadeva po vašem nadzoru izboljšala, vendar ne v celoti.

Ker se tehnološke odpadne vode iz omenjenega bazena iztekajo v kanalizacijsko omrežje, ki je napeljano vzdolž Kovinarske ceste (gledano priti proizvodnji podjetja Titan), se ne pojavlja občasni zelo moteči smrad samo v bližnji okolici podjetja Svilanit, temveč ga močno vonjajo vsi prebivalci Kovinarske, Steletove, morda pa tudi Ljubljanski (pritožbe v letu 2010) in Kajuhove ulici.

Ob tej priliki menimo, da je pomembno tudi zapisati, da se je bivši občinski svetnik in predsednik odbora za varovanje okolja v občini Kamnik Daniel Kovačič, angažiral že leta 2005 na podlagi sodelovanja z odgovornim v podjetju Svilanit d.d. g. Juretom Sedeljšakom. Leta 2010 je o sporni zadevi s dir. Podjetja Svilanit tudi opravi pogovor takratni podžupan g. Rudolf Pfajfar. Daniel Kovačič (strokovni sodelavec predsednika odbora za varovanje okolja g. M. Tonina), je 8. 6. 2011 pred vhodom v dvorišče podjetja Eta d.d., opravil pogovor z odgovornim v podjetju g. Stanetom Tomeljom. Omenjeni odgovorni delavec je pojasnil, da stanuje blizu zato ne more trditi, da občasno ne zazna neprijeten vonj, vendar se to zgodi zelo redko in nadaljeval, da bo obstoječe stanje ostalo enako. Povedal je tudi, da se je osebno angažiral pri izboljšanju te neprijetne situacije in da ne namerava sprejeti predsednika odbora za varovanje okolja v občini Kamnik g. M. Tonina, ker imata Eta in Svilanit sklenjeno pogodbo o vzdrževanju egalizacijskega bazena.

Odbor za varovanje okolja v občini Kamnik na 4. seji, ki je bila 18. maja 2011, pod točko Razno sprejel sledeče priporočilo. Navajamo: G. Daniel Kovačič je člane odbora seznanil, da je 16. maja obiskal podjetje Eta d.d. zaradi občasnega smradu in čistilne naprave. Predsednik odbora g. Matej Tonin je predlagal, naj se g. Kovačič s predstavniki Ete d.d. dogovori za sestanek, katerega se bosta udeležila g. Tonin in Kovačič. Konec navedka. V navedenem priporočilu ni zapisano, da se g. Kovačič ni 16. maja pogovarjal s predstavnikom podjetja Eta d.d., ker ta ni bil dosegljiv.

Vljudno Vas spoštovani inšpektor g. B. Štraus prosimo, da o morebitnih nepravilnostih ugotovljenih pri ponovnem nadzoru seznanite delovno telo občine Kamnik na naslov: Občina Kamnik, odbor za varovanje okolja, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.”

Prijavo zapisal: Daniel Kovačič, podpisalo pa jo je osem krajanov.

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Neprijetne vonjave motijo prebivalce v okolici Svilanita”

  1. […] s krajani in člani društva Ekokam sestati z vodstvom Svilanita? (priloženo gradivo – klik na naprej) Odgovor: S problematiko sem seznanjen. Pripravljen sem se skupaj s krajani, ko/če se bodo […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin