Kronika prizadevanj občanov za rešitev problematike okolju neprimerne tehnologije dupliške Tise

Daniel Kovačič

Daniel Kovačič

Kurilnica podjetja Tisa d.o.o. (prej Piroliza) proizvaja toplo vodo za daljinsko ogrevanje, ob tem pa tudi nekaj električne energije. Za kurjenje naj bi uporabljala izključno neoporečne bio lesne odpadke. Vendar se že od začetka obratovanja okoliški prebivalci neprestano pritožujejo zaradi sajastega dima, prahu in, najbližje stanujoči krajani, tudi zaradi hrupa. Prizadeti prebivalci se ves čas organizirano borijo za izboljšanje življenskega okolja. Pri njihovih prizadevanjih so najprej sodelovali Zeleni Kamnika in vodstvo Krajevne skupnosti Duplica, kmalu pa se je vključilo tudi občinsko vodstvo, občinska komisija za okolje in nekateri okoljsko osveščeni Kamničani.  V zadnjem letu je pobudo za zmanjšanje onesnaževanja “na svoja pleča” prevzelo društvo Eko Kam – ekološko društvo na Kamniškem, ki v dejavnem sodelovanju z novim vodstvom kamniške občine vztrajno zahteva okoljske izboljšave tehnološkega proces Tise.

Komisija za okolje pri Občini Kamnik je 19. januarja povabila predstavnike lokalnih medijev na tiskovno konferenco, na kateri je dolgoletni okoljski aktivist in donedavni občinski svetnik Daniel Kovačič, ki je v prejšnjem mandatu tudi predsedoval tej komisiji, predstavil obširno kronologijo prizadevanj za zdravo okolje dupliških krajanov.

O tiskovki in dogodkih, ki so sledili na seji občinske komisije za okolje, obširneje piše portal Kamničan, kar lahko preberete na http://kamnican.si/ekoloki-problem-tise-na-duplici-pretrd-oreh-tudi-za-novo-obcinsko-vodstvo.html

Stran društva EKO KAM pa je na naslovu http://www.ekokam.si/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin