Eko Kam na Občini o divjih odlagališčih odpadkov

V četrtek, 29.9.2011, sta se člana društva EkO KaM, Matevž Skamen in Vedran Pregelj, na temo divjih odlagališč v občini Kamnik sestala z go. Mihaelo Brnot-Veternik, višjo svetovalko za energetsko dejavnost in varstvo okolja ter g. Ivom Kokljem, višjim svetovalcem za izvajanje prekrškovnih postopkov.

Predstavnika društva EkO KaM sta pojasnila, da je društvo spomladi 2011 izvedlo popis divjih odlagališč v občini Kamnik. Posodobljeni so bili opisi lokacij, GPS koordinate, način dostopa, odlagališča so bila sistematično fotografirana. Vsi podatki se nahajajo na spletni strani http://register.ocistimo.si. Društvo tudi sodeluje z društvom Ekologi brez meja pri pripravi akcije Očistimo svet 2012, ki bo 24. marca 2012, zato sta predstavnika društva EkO KaM predlagala, da se v akcijo aktivno vključi tudi občina Kamnik, pri čemer bi se osredotočili na sanacijo največjih in najbolj kritičnih odlagališč.

Več na http://www.ekokam.si/?p=249

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin