Čistilna akcija 24. marca na Kamniškem

V Kamniku se bodo v soboto, 24. marca 2012 ob 9:00, prostovoljci udeležili vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo 2012«, ki je del širšega projekta »World Cleanup 2012«. V minulih tednih je potekalo intenzivno sodelovanje med Občino Kamnik, društvom EkO KaM in predstavniki krajevnih skupnosti pri usklajevanju aktivnosti. Katere lokacije čistiti, kam odložiti odpadke, kako urediti odvoz, kakšni bodo približni stroški odvoza, kje bodo zbirna mesta?

Rezultate usklajevanj lahko strnemo v:

1.   Petek, 23. marec 2012: čiščenje okolice šol, vrtcev in sprehajalnih poti

V dopoldanski akciji čiščenja okolice šol, vrtcev in sprehajalnih poti bo sodelovala večina šol in vrtcev v občini Kamnik. Zaposleni na šolah in vrtcih, zadolženi za izvedbo akcije, so sporočili Občini Kamnik število udeležencev, zbirna mesta, točke za odpadke ter potrebe po vrečkah in rokavicah. Pripomočke bodo prevzeli na Občini, o čemer bodo pravočasno obveščeni.

2.   Sobota, 24. marec 2012: čiščenje divjih odlagališč iz Registra divjih odlagališč in brežin Kamniške Bistrice.

  • V mestu Kamnik bo poudarek na čiščenju brežin Kamniške Bistrice. Zbirna mesta bodo zagotovo na sedežu KS Duplica, sedežu KS Perovo in Glavnem trgu; seznam zbirnih mest se lahko v prihodnjih dneh dopolni, spremembe bodo objavljene.
  • Izven mesta Kamnik, bodo čistilne akcije izbranih divjih odlagališč iz kataloga, ki ga je za potrebe akcije pripravilo društvo EkO KaM, vodile krajevne skupnosti. V operativne naloge se bo vključilo tudi društva in organizacije iz Kamnika, enote Slovenske vojske ter gasilce. Točen seznam lokacij bo objavljen prihodnji teden.
  • Posebno poglavje je čiščenje odlagališč na Veliki Planini, ki se jih bosta s skupnimi močmi lotila Gorska reševalna služba Kamnik in Planinsko društvo Kamnik.

Do petka, 16.3.2012, bo Občina Kamnik še zbirala informacije o izvedbah čiščenja v posameznih krajevnih skupnostih, v prihodnjem tednu pa se bo delalo na čim boljši pripravi odvoza odpadkov, operativnih finesah in obveščanju občanov prek razpoložljivih komunikacijskih kanalov.

Informacije o zbirnih mestih, kraju in času akcije, bodo objavljene na plakatih, ki jih bodo namestile krajevne skupnosti ter v dnevnem časopisju. Novice o akciji bodo v dneh do prihodnje sobote na spletu objavljala Občina Kamnik, Ekološko društvo EkO KaM in lokalna spletišča – vse z namenom, da se čim bolje obvesti prostovoljce, ki želijo prispevati svoj delež k učinkoviti izvedbi akcije.

V primeru res slabega vremena se premakne za en teden na 31. marec 2012. Udeležba je na lastno odgovornost, Občina Kamnik in Ekološko društvo EkO KaM ne prevzemata odgovornosti za morebitne poškodbe udeležencev.

(povzeto po spletišču društva EKOKAM)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin