Archive for the ‘Divja odlagališča’ Category

Sanacija odlagališča nad Studencami

Na osnovi razgovora s predstavniki Ekološkega društva EkO KaM v mesecu septembru glede sanacije starih, obsežnih in težko dostopnih divjih odlagališč je bilo prejšnji teden uspešno sanirano divje odlagališče v gozdu nad vasjo Studenca. S pomočjo predsednika krajevne skupnosti Sela so se s kmetom – domačinom iz vasi Studenca, ki ima ustrezno mehanizacijo dogovorili, da […]

Eko Kam na Občini o divjih odlagališčih odpadkov

V četrtek, 29.9.2011, sta se člana društva EkO KaM, Matevž Skamen in Vedran Pregelj, na temo divjih odlagališč v občini Kamnik sestala z go. Mihaelo Brnot-Veternik, višjo svetovalko za energetsko dejavnost in varstvo okolja ter g. Ivom Kokljem, višjim svetovalcem za izvajanje prekrškovnih postopkov. Predstavnika društva EkO KaM sta pojasnila, da je društvo spomladi 2011 […]

Odkrivanje kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki

Na občinski spletni strani je objavljen poziv k odkrivanju kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki: “Občina Kamnik, Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve – Prekrškovni organ, vedno znova in znova ugotavlja, da nekateri uporabniki javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ne upoštevajo določil Odloka načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi […]

Letos še popolnejši popis divjih odlagališč

Ekologi brez meja pripravljajo nov projekt Popis odlagališč 2011. Ocenjujejo, da jih je v Sloveniji od 30.000 do 40.000, popisanih je le tretjina. Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je bila leta 2010 nekaj izjemnega. Več kot 270.000 državljanov se je združilo, prevzeli smo odgovornost za svoj kraj in dokazali, kako uspešni smo lahko, kadar […]

Divja odlagališča odpadkov v Tunjicah in neurejena okolica ob cesti na Zgornje Perovo

Na slikah spodaj so divja odlagališča odpadkov v Tunjicah: (kliknite slike za povečan prikaz) Fotografije spodaj: Na levem bregu Kamniške Bistrice, kjer se od obvoznice odcepi cesta na Zgornje Perovo, smo jeseni 2010 lahko opazovali takole okoljsko idilo: (kliknite slike za povečan prikaz)

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin