Archive for marec 15th, 2011

Kontrola pravilnega odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov

14. marca so predstavniki Občine Kamnik skupaj s predstavniki podjetja Publicus d.o.o. izvedli akcijo nadzora nad pravilnostjo odlaganja in ločevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil Odloka o načinu opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik. S temi nadzori ali akcijami se bo ugotavljalo ali se stanje ločenega zbiranja odpadkov […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin