Archive for marec 3rd, 2011

Okoljski obisk krajanov v livarni Cimos Titan d.o.o.

Titanova livarna, zdaj Cimos Titan d.o.o, je že več desetletij dokaj neprijazen sosed okoliškemu prebivalstvu. Zato smo krajani pred leti tudi z javnimi tribunami in peticijami velikokrat zahtevali odpravo ali vsaj zmanjšanje obremenjevanja okolja, v zadnjem desetletju pa s prejšnjim vodstvom livarne imeli tudi več razgovorov, ki so dali delne rezultate, kakršen je odprava bučnega […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin