Archive for december 12th, 2010

Vprašanje svetnika Rudija Veršnika (marec 2010)

Na 32. seji Občinskega sveta, 24. marca 2010, je občinski svetnik Rudi Veršnik občinski upravi postavil naslednje vprašanje o onesnaževanju okolja s strani Tise d.o.o.: Krajani Duplice že vrsto let opozarjajo na škodljive izpuste iz dimnika nekdanje Pirolize oz. današnje Tise. Kljub prizadevanjem posameznikov in civilne iniciative da se preneha s kurjenjem, ali vsaj uredijo […]

Nezdrava Duplica – 14. leto nemoči!

V reviji Dupličan je jeseni 2010 Bogdan Pogačar objavil spodnji sestavek, ki ga povzemamo v celoti: Direktiva Evropske Unije je od držav članic zahtevala, da do 30. oktobra 2007 izdajo nova dovoljenja ali ponovno preučijo in po potrebi obnovijo obstoječa dovoljenja za vse industrijske obrate, ki so začeli delovati pred 30. oktobrom 1999. Slovenija je […]

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin